Standplaatsvergunning

U heeft een standplaatsvergunning nodig als u vanaf een vaste plaats op een openbare en in de open lucht gelegen plaats goederen te koop wilt aanbieden, verkopen of afleveren. Of als u diensten wilt aanbieden. U maakt gebruik van bijvoorbeeld een kraam, wagen of tafel.

Wilt u een standplaatsvergunning aanvragen, maak dan een afspraak of neem telefonisch contact op  via (0228) 360 100. U bespreekt met de vakspecialist of u in aanmerking komt voor een standplaats.

nog toevoegen

Wanneer u een standplaats inneemt voor de verkoop van goederen, dan moet u precariobelasting betalen. Wij brengen de precariobelasting  één keer per kwartaal in rekening.

In de Algemene Plaatselijke Verordening Enkhuizen, en Beleidsregels Standplaatsen Enkhuizen 2010 via www.overheid.nl vindt u de beleidsregels.