Standplaatsvergunning

U heeft een standplaatsvergunning nodig als u vanaf een vaste plaats op een openbare en in de open lucht gelegen plaats goederen te koop wilt aanbieden, verkopen of afleveren. Of als u diensten wilt aanbieden. U maakt gebruik van bijvoorbeeld een kraam, wagen of tafel.

Wilt u een standplaatsvergunning aanvragen, maak dan een afspraak of neem telefonisch contact op  via (0228) 360 100. U bespreekt met de vakspecialist of u in aanmerking komt voor een standplaats.

Wanneer u een standplaats inneemt voor de verkoop van goederen, dan moet u precariobelasting betalen. Wij brengen de precariobelasting  één keer per kwartaal in rekening.

De tarieven staan in de Verordening precariobelasting 2022.

In de Algemene Plaatselijke Verordening Enkhuizen, en Beleidsregels Standplaatsen Enkhuizen 2010 via www.overheid.nl vindt u de beleidsregels.