Leerlingenvervoer

Soms is voor het reizen tussen huis en school leerlingenvervoer mogelijk. U moet dit zelf aanvragen bij de gemeente, de school kan dit niet voor u doen.

Aanvragen leerlingenvervoer

Voor wie kunt u aanvragen:

 • voor leerlingen in het speciaal onderwijs of SBO
 • voor leerlingen naar een basisschool van de gewenste richting vanwege geloof of levensovertuiging
 • voor gehandicapte leerlingen

Aanvragen leerlingenvervoer voor het schooljaar 2022/2023

LET OP: Dit formulier geldt alleen nog voor het vervoer tot 22 juli 2023

Aanvragen leerlingenvervoer voor het schooljaar 2023/2024

LET OP: Heeft u uw aanvraag niet voor 1 juni 2023 ingediend? Dan kunnen wij niet de zekerheid geven dat het leerlingenvervoer op de eerste schooldag is geregeld. U bent dan in de eerste weken zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar school.

Het kan voorkomen dat u aanvullende gegevens aan ons door moet geven. U kunt hiervoor onderstaand formulier invullen:

Hulp nodig?

U kunt team leerlingenvervoer afdeling Samenleving bereiken via (0228) 360 100 of via het contactformulier.

In ieder geval de volgende gegevens:

 • gegevens van de leerling
 • adres van de school
 • soms uw inkomen, zie onder “kosten en eigen bijdrage”
 • verklaring van de school dat de leerling staat ingeschreven of een vervoersadvies van de school
 • voor nieuwe leerlingen voor de Anger en de Rede: een verklaring van de Spinaker dat de Spinaker niet toegankelijk is voor de leerling

Extra gegevens bij aanvraag busvervoer:

 • informatie over de handicap van de leerling. Bijvoorbeeld gegevens van arts, GGZ of het OPP van de school
 • beschrijving waarom voor de leerling busvervoer nodig is. Dit mag in uw eigen woorden
 • vervoersadvies van de school:
  • voor leerlingen van ’t Palet vraagt u dit advies op bij de school
  • voor andere leerlingen geeft de school dit advies rechtstreeks aan de gemeente

Aanvraag nieuwe leerlingen voor de Anger en de Rede:

 • u kunt alleen leerlingenvervoer krijgen naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. De Spinaker in Hoorn is de dichtstbijzijnde school voor VSO op VMBO-niveau. Gaat de leerling toch naar de Anger of de Rede dan heeft u een verklaring van de Spinaker nodig waarin staat dat de Spinaker niet toegankelijk is voor de leerling en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband. Zonder deze verklaringen kunt u geen taxivervoer naar Lelystad aanvragen. U kunt wel een financiële vergoeding aanvragen, wij berekenen die over de reisafstand naar de Spinaker
 • voor leerlingen naar het Aurum is geen verklaring van de Spinaker nodig. Voor VSO leerlingen op havo en atheneum-niveau is het Aurum de dichtstbijzijnde school

 

Aan het aanvragen leerlingenvervoer zijn geen kosten verbonden. Soms betaalt u een eigen bijdrage.

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage:

 • alleen voor het basisonderwijs of het SBO
 • uw verzamelinkomen is boven het drempelbedrag

Normbedragen voor schooljaar 2023/2024

 • het drempelbedrag is € 28.800,- 
 • is uw verzamelinkomen over 2021 hoger dan moet u mogelijk een eigen bijdrage betalen
 • de eigen bijdrage bedraagt per kind € 392,- of € 653,- afhankelijk van het aantal zones

Voor scholen op meer dan 20 kilometer betaalt u ook een inkomensafhankelijke bijdrage per gezin.

inkomen in euro vanaf tot eigen bijdrage
€ 0 € 36.900 nihil
€ 36.900 € 43.650 € 170
€ 43.650 € 50.400 € 750
€ 50.400 € 56.700 € 1.390
€ 56.700 € 64.800 € 2.035
€ 64.800 € 71.100 € 2.730
€71.100 en voor elke € 5000,- erbij € 655
     

 

Wat kunt u aanvragen:

 • vergoeding openbaar vervoer
 • kilometervergoeding voor fiets of auto
 • busvervoer

Waar kunt aanvragen:

 • altijd bij de woongemeente(s) van de leerling

Wanneer aanvragen:

 • altijd vóór dat de leerling naar school gaat
 • zodra u weet per wanneer de leerling naar school gaat
 • voor het nieuwe schooljaar voor 1 juni, dan ontvangt u voor het einde van de zomervakantie antwoord

Wat gebeurt er met mijn aanvraag:

 • de gemeente beoordeelt en beslist of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer
 • bij vragen neemt de gemeente contact met u op
 • u ontvangt antwoord per brief. Bij aanvragen voor het nieuwe schooljaar kan dit langer duren dan acht weken 

Waar beoordeelt de gemeente op:

 • is er een toegankelijke school dichterbij
 • kunnen ouders de leerling zelf naar school brengen
 • de handicap van de leerling (bij busvervoer)

De gemeente toetst alle aanvragen aan de verordening en beleidsregels leerlingenvervoer.

Hoe lang duurt het voordat busvervoer is geregeld:

 • vijf werkdagen nadat de gemeente hiervoor opdracht heeft gegeven

Organisatie busvervoer

Het team doelgroepenvervoer van de gemeente Hoorn (DGV) regelt in opdracht van de gemeente het daadwerkelijke vervoer. Zij zijn de schakel tussen u en de vervoerder (taxibedrijf).

Hoe werkt het busvervoer:

 • de gemeente kent busvervoer toe
 • de gemeente geeft opdracht aan DGV
 • DGV regelt een plekje in de bus en geeft dit door aan de vervoerder
 • de chauffeur neemt contact met u op
 • u zorgt dat de leerling op tijd klaar staat voor het taxibusje

Contact met DGV:

 • alle informatie staat op de website van DGV
 • ziekmelden kan via de app
 • bij vragen of klachten over het vervoer neemt u contact op met DGV
 • adreswijzigingen, andere school, meer dagen vervoer etc. gaan niet via DGV. Hiervoor neemt u contact op met de woongemeente van de leerling

Website DGV: https://www.doelgroepenvervoerwestfriesland.nl

Beleid en verordening

Enkhuizen beleidsregels leerlingenvervoer (pdf, 1018.42 kb)

Enkhuizen verordening leerlingenvervoer (pdf, 401.56 kb)