Vereniging Oud Enkhuizen

De Vereniging Oud Enkhuizen bestudeert de geschiedenis en probeert de “roerende monumenten” te behouden: voorwerpen, afbeeldingen en foto’s zijn van groot belang. Archief- en archeologisch onderzoek zijn belangrijke taken van de vereniging.

De Vereniging Oud Enkhuizen:

  • voert direct of via andere adviesorganen intensief overleg met de gemeente over alles wat met het stadsgezicht te maken heeft.
  • stimuleert met subsidies particulieren om historische elementen aan hun woningen te beschermen
  • verstrekt gevraagd en ongevraagd adviezen

Ga voor meer informatie naar de website van Oud Enkhuizen.