Afval en vuilwaterstation

Vuilwaterstation

Onze havens zijn voorzien van een vuilwaterstation. Alle pleziervaartuigen met vuilwatertanks aan boord, kunnen deze tanks gratis legen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor het afgeven van bilgewater.

Afval

Rondom de havens staan op verschillende locaties containers voor restafval, papier en glas.