Bijzondere bijstand en minimaregelingen

 De gemeente kent de volgende voorzieningen voor mensen met een laag inkomen of vermogen:

Meer informatie vindt u in de folder Minimaregelingen Enkhuizen 2023. 

Voor het aanvragen van bijzondere bijstand (minimaregelingen) haalt u formulieren op bij het stadskantoor. Maak daarvoor altijd eerst een afspraak of bel met het Klantcontactcentrum.

Hulp nodig bij het aanvragen?

Voor hulp bij het aanvragen kunt u terecht bij: ‘Voor elkaar in Enkhuizen’ IJsselzand Anjerstraat 1, Enkhuizen tel. (0228) 350 555 U kunt elke woensdagochtend langskomen in IJsselzand.  

Speciaal voor mensen met een lager inkomen heeft Univé samen met de gemeente een aantrekkelijke zorgverzekering samengesteld. Univé biedt deelnemers een korting en de gemeente levert een bijdrage in de premie van de polis. Wilt u wisselen van zorgverzekering dan kan dit voor 1 januari van het volgende jaar.

Kies een pakket dat bij u past

Wilt u meer informatie? Kijk dan op gezondverzekerd.nl. Bepaal wat u nodig heeft en kies het pakket dat het beste bij u past.

Ondersteunt kinderen uit gezinnen die weinig te besteden hebben met een bijdrage aan bijvoorbeeld schoolreisje, muziekles of aanschaf van een computer.

Meer informatie vindt u op de website van Stichting Leergeld West-Friesland.

Aanvragen voor bijzondere bijstand worden altijd aan de hand van de beleidsregels bijzondere bestand getoetst. Per 1 januari 2022 gelden de volgende beleidsregels:

Beleidsregels bijzondere bijstand 2022 Enkhuizen (pdf 1 mb)

Het spreekuur Bijzondere bijstand en minimaregelingen is afgeschaft per 1 januari 2022. 

Vragen
Als u vragen heeft kunt u telefonisch contact met ons opnemen via (0228) 360 100

Gehandicapten en chronisch zieken hebben veel zorgkosten die niet vergoed worden. Via de Wmo kunt u voor deze kosten een vergoeding ontvangen. Kijk voor meer informatie op de pagina Vergoeding zorgkosten