Eenmalige energietoeslag

Voor huishoudens met een laag inkomen is het mogelijk om de eenmalige energietoeslag 2023 aan te vragen. Inwoners die aan de voorwaarden voldoen, ontvingen de energietoeslag vorig jaar (2023) automatisch. Wilt u de toeslag ook aanvragen? Dat kan tot 1 juni 2024. 

Eenmalige toeslag

Inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum (de bijstandsnorm) kunnen een eenmalige energietoeslag krijgen. Inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum krijgen € 1.300. Mensen met een inkomen tussen 120% en 130% van het sociaal minimum € 800.  

Daarnaast geldt een vermogenstoets. Alleenstaanden met een vermogen boven € 7.605 en samenwonenden/gehuwden boven € 15.210 hebben geen recht op de eenmalige energietoeslag.  

Voorwaarden 

Wanneer kom ik in aanmerking voor de toeslag? 

 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld op grond van het verblijfsdocument 
 • u bent inwoner van de gemeente Enkhuizen 
 • u woont zelfstandig en betaalt iedere maand woonkosten (huur of hypotheek) en de kosten van gas en elektriciteit 
 • uw (gezamenlijke) inkomen in september 2023 is niet hoger dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm 
 • uw vermogen als alleenstaande is op 1 januari 2023 niet hoger dan € 7.605 en als samenwonenden/gehuwden niet hoger dan € 15.210. Overwaarde in uw woning, de waarde van een auto, boot, scooter of brommer tellen niet mee als vermogen 

Heeft u geen Digid of kunt u geen digitale aanvraag doen? Neem dan telefonisch contact met ons op via het speciale verkorte telefoonnummer 140228. Wij zorgen dan dat u de toeslag met een papieren formulier kunt aanvragen.  

Wij kunnen uw aanvraag alleen (snel) afhandelen als u alle gevraagde bewijstukken meestuurt bij de aanvraag. Doet u dat niet, dan kunnen wij het recht niet vaststellen. 

Als uw inkomen in september 2023 lager is dan hieronder dan heeft u recht. Kijk goed naar uw (leef)situatie. 

Soort huishouden Leeftijd Maximaal netto inkomen (= 130% van de bijstandsnorm) per maand (incl. 5% vakantiegeld) 
Gehuwd/samenwonend  Beide partners nog niet AOW- gerechtigd  € 2.259,43 
Gehuwd/samenwonend  Een of beide partners AOW-gerechtigd  € 2.396,68 
Alleenstaande  Jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd  € 1.581,59 
Alleenstaande  AOW-gerechtigde leeftijd  € 1.764,96 

 

Inkomen uit onder meer: 

 • loondienst 
 • uitkering (Wajong, ZW, WW, IOW, WAO, AOW, WAZO, WIA, ANW) 
 • partner- en kinderalimentatie 
 • pensioen 
 • eigen onderneming 
 • werkzaamheden betaald uit een persoonsgebonden budget (PGB)  
 • onder(ver)huur kamer 

We berekenen uw vermogen op 1 januari 2023 dat bestaat uit:  

 • het saldo van al uw bankrekeningen  (betaal en spaar) 
 • de waarde van een koopsom-, lijfrente- en beleggingspolis en levensverzekering 

U heeft géén recht op de energietoeslag als u op 1 oktober 2023: 

 • aanspraak kan maken op de energietoeslag vanuit de Duo  
 • bent ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met alleen een briefadres  
 • hypotheeklasten (rente + aflossing) heeft lager dan € 321 per maand 
 • in een inrichting verblijft die voorziet in de energiekosten en deze niet in rekening brengt bij de bewoners 
 • gedetineerd bent 
 • de energietoeslag voor 2023 al heeft ontvangen van een andere gemeente 

Alle huishoudens die op 1 oktober 2023 een algemene bijstandsuitkering, AIO of Bbz-uitkering ontvingen krijgen de toeslag mogelijk automatisch. Ook wanneer u op 1 oktober 2023 een Individuele inkomenstoeslag heeft gekregen voor het jaar 2022 of 2023 en u geen IOAW of IOAZ uitkering heeft, ontvangt u de energietoeslag automatisch. U heeft een brief van ons ontvangen. Als u op 5 december 2023 nog geen brief van ons heeft ontvangen, heeft u de toeslag niet automatisch ontvangen. U kunt dan zelf een aanvraag indienen.

U kunt een aanvraag indienen tot 1 juni 2024. 

Als uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm, dan is uw toeslag € 1.300. Zit uw inkomen tussen de 120% en 130% van de bijstandsnorm? Dan is uw toeslag € 800. 

De voorwaarden voor de energietoeslag 2023 zijn anders dan de energietoeslag 2022. We kijken nu ook naar uw vermogen. Ook kan uw situatie nu anders zijn dan vorig jaar, waardoor u nu niet meer voldoet aan de voorwaarden.  

Er zullen zeer veel aanvragen binnenkomen. Wij doen ons best om aanvragen zo snel mogelijk af te handelen en streven ernaar de wettelijke beslistermijn van acht weken te halen.

Voor hulp bij het aanvragen kunt u terecht bij Voor Elkaar in Enkhuizen – IJsselzand, Anjerstraat 1 in Enkhuizen: