Sociaal cultureel participatiefonds

Het doel van een tegemoetkoming en/of vergoeding uit het sociaal cultureel participatiefonds is dat inwoners van de gemeente Enkhuizen met een inkomen op het sociaal minimum mee kunnen doen aan sociale, educatieve en culturele activiteiten. Alleen de kosten die gemaakt zijn voor dit doel worden vergoed. Daarom worden de kosten uitbetaald op basis van declaratie.

Voor sommige kosten kunt u een tegemoetkoming krijgen en andere kosten worden volledig vergoed.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming en/of vergoeding moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld op grond van uw verblijfsdocument
 • u woont in de gemeente Enkhuizen
 • u heeft op het moment van de aanvraag een inkomen dat niet uitstijgt boven 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
 • u bezit geen vermogen hoger dan bedoeld in artikel 34 Participatiewet

De volgende kosten vallen onder de tegemoetkoming:

 • Algemeen
  • paspoort/Europees identiteitsbewijs/rijbewijs/verblijfsvergunning en pasfoto’s
  • inschrijving/verlenging als woningzoekende
  • NS-voordeelurenkaart
  • abonnementskosten krant of blad
 • Sport/ recreatie/ kunst en cultuur
  • contributie sport-, recreatieve- of culturele vereniging
  • zwemabonnement voor gezinsleden
  • seizoenkaart voor bezoek aan sportactiviteiten
  • sportkleding, bijbehorend schoeisel en essentiële sportbenodigdheden
  • kosten muziekles
  • museumjaarkaart, Cultureel-jongeren-paspoort (CJP) of museumbezoek
  • bioscoop-, schouwburg- of theatervoorstellingen
  • lidmaatschap jeugd- of buurtvereniging
  • lidmaatschap amateurkunstvereniging of kunstuitleen
  • hiermee samenhangende reiskosten
 • Onderwijs/ educatie / indirecte schoolkosten
  • onderwijs, educatie of cursussen
  • deelname aan het peuterspeelzaalwerk
  • abonnementskosten en kosten lenen speel-o-theek
  • schoolkosten
  • schoolreizen/excursies
 • overige kosten van sociale en/of culturele activiteiten
 • kosten die verband houden met participatie maar niet hierboven benoemd zijn

Een tegemoetkoming betekent dat de kosten tot een vastgesteld maximum worden vergoed. Het maximum bedrag per kalenderjaar is € 100,- per huishouden en € 150,- per gezinslid.

De volgende kosten vallen onder de vergoeding:

 • kosten zwemlessen kinderen 5 tot 12 jaar diploma A
 • kosten zwemabonnement kinderen tot 18 jaar
 • kosten abonnement openbare bibliotheek Enkhuizen
 • kosten service abonnement Woondiensten Enkhuizen
 • kosten internetabonnement ad € 180,- per jaar voor ouders met kinderen tot 18 jaar op het voortgezet onderwijs

Een aantal activiteiten of uitgaven worden volledig vergoed. De vergoedingen worden niet in mindering gebracht op de tegemoetkoming. De kosten die vergoed worden zijn niet gebonden aan een maximum. Alleen voor de kosten van een internetabonnement voor kinderen tot 18 jaar op het voortgezet onderwijs, geldt een maximum van € 180,00 per jaar.

U kunt het aanvraagformulier invullen door in te loggen met DigiD. Als u een partner heeft moet hij/zij ook inloggen met DigiD. U kunt direct na het invullen van het aanvraagformulier declaraties indienen.

Klaarzetten

U moet documenten meesturen met uw aanvraag. Deze documenten kunt u in het formulier uploaden. Het is wel handig om de documenten alvast klaar te zetten:

 • inkomensspecificatie en/of uitkeringsspecificatie van de afgelopen maand (bij wisselend inkomen van de afgelopen 3 maanden).
 • bewijsstukken van ander inkomen (heffingskortingen, alimentatie, onderhuur etc.)
 • afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van u, uw partner en uw minderjarige kinderen over de afgelopen 3 maanden. Op uw afschrift moeten wij uw banksaldo kunnen aflezen.
 • bewijsstukken van ander vermogen (auto, bromfiets, caravan, kapitaalverzekeringen, obligaties etc.).
 • meest recente overzicht hypotheekschuld
 • bewijsstuk schulden
 • indien u wilt declareren: nota’s, betaalbewijzen of bankafschriften waaruit de betaling blijkt die u wilt declareren