Vrijwilligers

 • u zoekt vrijwilligerswerk
 • u zoekt een vrijwilliger
 • u zoekt een maatschappelijke stage
 • inwoners kunnen contact opnemen met het Vrijwilligerspunt

Het vrijwilligerspunt helpt organisaties met de volgende zaken:

 • vinden van nieuwe vrijwilligers
 • persoonlijk advies over vrijwilligersbeleid
 • aanvragen van subsidies en/ of fondsenwerving
 • bemiddelen van Maatschappelijke stagiaires naar de organisatie
 • organisaties professioneler maken door cursussen en trainingen
 • organisaties ondersteunen bij klussen waar u niet aan toe komt via NL Doet of de Maatschappelijke Beursvloer
 • alles over vrijwilligerswerk waar u vragen over heeft

Het Vrijwilligerspunt heeft een vacaturebank voor het vrijwilligerswerk in de regio. U vindt hier het aanbod van verschillende soorten werk.

De gemeente heeft een verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers, die de risico’s van (vrijwilligers)werk zo goed mogelijk afdekt. Alle informatie staat in de informatiebrochure. De verzekering is voor vrijwilligers en mantelzorgers die ‘in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend’.

Ga voor meer informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering en het schadeformulier naar de website van Centraal beheer/vrijwilligers

Heeft u schade, vul dan het schadeformulier in en stuur het op naar de gemeente Enkhuizen afdeling Juridische zaken. Wij sturen de claim dan digitaal door naar de verzekeraar.

U vindt hier onze contactgegevens.

Meld vrijwilligers aan voor een vrijwilligersspeld

Wilt u een vrijwilliger die al jaren actief is voor een sportclub, vereniging of stichting opgeven voor een vrijwilligersspeld? Kandidaten kunnen het gehele jaar door worden voorgedragen via onderstaand formulier, 1 september is de deadline voor het betreffende jaar waarin de spelden worden uitgereikt.

Aanmeldformulier Voordracht vrijwilligersspeld

Verdiensten aan de hand van nominaties

Het college beoordeelt de binnengekomen nominaties aan de hand van de volgende criteria:

 • de vereniging, stichting of organisatie waarvoor de vrijwilliger actief is, heeft een openbaar karakter en dient het algemeen belang
 • het vrijwilligerswerk vond en vindt plaats binnen de gemeente Enkhuizen
 • het vrijwilligerswerk richt zich op meerdere doelgroepen
 • het vrijwilligerswerk betreft een structurele activiteit
 • de vrijwilliger is bij meerdere verenigingen, stichtingen of organisaties actief

Voor de spelden geldt dat naast de genoemde criteria de vrijwilliger zich tenminste 25 jaar (zilveren speld)  of 35 jaar (gouden speld) heeft ingezet op maatschappelijk, sociaal, economische en/of bestuurlijk vlak. 

Vastgestelde verdiensten

Zilveren speld:

 • de zilveren speld wordt toegekend aan de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die bij zijn/haar afscheid meer dan 250, maar minder dan 750 huwelijken heeft voltrokken
 • de zilveren speld wordt toegekend aan actieve leden die 40 jaar lid zijn van een vereniging of instelling
 • de zilveren speld wordt toegekend aan raadsleden die na 2 raadsperioden of langer bij de verkiezingen voor de gemeenteraad defungeren

Gouden speld:

 • de gouden speld wordt toegekend aan de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, die bij zijn/haar afscheid 750 huwelijken of meer heeft voltrokken
 • de gouden speld wordt toegekend aan actieve leden die 50 jaar of langer lid zijn van een vereniging of instelling

De beoordeling van de nominatie gebeurt op basis van de ‘beleidsregels vrijwilligersspeldje gemeente Enkhuizen’. De vrijwilligersspeld wordt door of namens het college uitgereikt. Voor het toekennen van een zilveren of gouden speld worden aantekeningen bijgehouden in een register. De speld wordt alleen uitgereikt aan natuurlijke personen en niet aan rechtspersonen in de vorm van stichtingen of verenigingen en dergelijke. De zilveren en gouden speld kunnen maar eenmaal worden uitgereikt aan dezelfde persoon.

Lees hier de beleidsregels vrijwilligersspeld Enkhuizen(mei 2022)  (pdf, 117 kb).

Let op: Het vrijwilligersfeest wordt helaas niet meer gehouden. De speldjes worden op een andere wijze uitgereikt.

De gemeente Enkhuizen is ook heel dankbaar voor alle andere vrijwilligers die zich inzetten voor onze gemeenschap, hoe lang of hoe kort ook! En dat willen we graag, samen met u, aan iedereen laten weten. Daarom verwijzen wij u graag naar de website www.bedanktvrijwilligers.nl/enkhuizen van Vrijwilligerspunt Westfriesland. Hier kunt u uw favoriete vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie persoonlijk met een kort filmpje kunt bedanken.

Dus kent u een vrijwilliger die wel eens in het zonnetje mag worden gezet? Die echt het verschil maakt binnen uw maatschappelijke organisatie? Of een organisatie die zo goed werk verricht, dat dat wel eens publiekelijk gezegd mag worden? Kent u die vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie uit Enkhuizen? Bedank die dan met een kort filmpje!

Wat moet u doen? Het is heel eenvoudig.

 1. Maak, met uw telefoon, een filmpje voor uw favoriete vrijwilliger of organisatie.
  Neem het filmpje horizontaal op. 
 2. Ga naar www.bedanktvrijwilligers.nl/enkhuizen  en vul uw gegevens en de gegevens van de vrijwilliger of organisatie in die u wilt bedanken
 3.  Upload uw filmpje. Deze is maximaal 85Mb (~ 1 minuut)
 4.  Bevestig de ingevulde gegevens en ga akkoord met de voorwaarden
 5. Nu alleen nog uw e-mailadres bevestigen via de e-mail die u krijgt (check voor de zekerheid uw spam)
 6. En klaar! Uw bedankje is onderweg. Zodra de ontvanger akkoord heeft gegeven, wordt het filmpje op bedanktvrijwilliger.nl geplaatst.

Extra vrijwilligersspeldje

Uit de voordrachten op bedanktvrijwilligers.nl wordt, middels een loting in september door het college een extra zilveren speld toegekend!

Alle spelden worden op een feestelijke wijze in het najaar uitgereikt.