Bestemmingsplannen

Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen? Dan kunt u het bestemmingsplan inzien.

Bestemmingsplannen:

  • zijn digitaal beschikbaar
  • geven voor ieder stuk grond aan waarvoor het gebruikt mag worden (wonen, bedrijven, verkeer of groen)
  • zijn door de gemeenteraad vastgesteld voor 10 jaar
  • na vaststelling zijn inwoners, ondernemers en gemeente eraan gebonden
  • zijn in te zien via een landelijke website
  • zijn makkelijk vindbaar op postcode

Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Zie ook