Welstand

Bij nieuwbouw of verbouw beoordeelt de gemeente met een welstandstoets of het bouwwerk past in de omgeving. Dit doet de gemeente op basis van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Uw bouwplan moet voldoen aan de welstandseisen van de gemeente. Deze eisen gaan over:

 • het bouwwerk ten opzichte van de kenmerken van de bestaande bebouwing
 • openbare ruimte
 • landschap
 • stedenbouwkundige context
 • massa, structuur, maat en schaal, detaillering,  materiaalkeuze en kleurstelling
 • samenhang in het bouwwerk

Digitale adviesaanvraag welstand

U kunt het aanvraagformulier invullen door in te loggen met DigiD, vanuit E- herkenning of door uw gegevens zelf in te vullen. Alleen bouwplannen die passen binnen het bestemmingsplan of waarvoor de gemeente heeft aangegeven dat zij in principe bereid zijn om af te wijken van het bestemmingsplan, worden voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Klaarzetten

U moet documenten meesturen met uw adviesaanvraag. Deze documenten kunt u in het formulier uploaden. Het is wel handig om de volgende documenten alvast klaar te zetten:

 • een bouwtekening, op schaal, voorzien van voldoende maatvoering en vermelding van de toe te passen materialen en kleuren. Een bouwtekening bestaat in ieder geval uit de volgende afbeeldingen:
  • een plattegrond van de bestaande en nieuwe situatie
  • gevelaanzichten van de bestaande en nieuwe situatie
  • situatietekening (schaal 1:1000)
  • principedetails.
 • foto’s van de bestaande situatie

Verder dient u aan te geven wat de bouwkosten van het werk zijn (exclusief omzetbelasting). Als u nog geen offerte heeft kunt u volstaan met een schatting van de bouwkosten.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk zelf wordt uitgevoerd wordt onder de bouwkosten verstaan, het bedrag dat een aannemer in rekening zou brengen voor het uitvoeren van het werk.

Veelgestelde vragen

De commissie vergadert op de woensdagen in de even weken van het jaar. De vergaderingen zijn op het gemeentehuis van Drechterland, Raadhuisplein 1 in Hoogkarspel. De vergaderingen zijn ook digitaal bij te wonen via Microsoft Teams. De agenda van met bijbehorende dossiers kunt u op de dag voor de vergadering inzien.  Maak hiervoor eerst een afspraak.

Voor kleine bouwplannen is geen advies van de Welstandscommissie nodig. Deze worden door ambtenaren getoetst aan de welstandsnota.

Beleidsregels ambtelijke toetsing welstand