Honden

Lekker erop uit met uw hond? Iedereen kan hiervan genieten, zonder dat dit overlast en ergernis oplevert bij honden- en niet-hondenbezitters. Er zijn in de gemeente hondenlosloopvelden en -zones.

 • buiten losloopgebieden verplicht aan de lijn en u moet hondenpoep opruimen
 • kinderspeelplaatsen in de gemeente zijn verboden voor honden
 • de Vestingwal rond de stad vanaf de gemeentelijke begraafplaats tot en met de Omgelegde Burgwal aan de Vestinggracht kant
 • aan de Dreef, het grondgebied naast de volkstuintjes tegenover de Lijsterbesstraat 12 t/m 18
 • aan de Asterstraat 1 t/m 20 in plan Noord op de daar bovengelegen parallelweg
 • de Weeshuispolder/IJsbaan vanaf de brandweer kazerne tot het fietspad van het Wielerkamp naar het Boendersveld (RSG);
 • het Zuider Bolwerk tot en met het Noorder Bolwerk in de Gommerwijk-West aan de waterzijde
 • het ‘eiland’ in de Gommerwijk-West ter hoogte van Flosbeugel 18
 • de grasstrook ten noorden van de Kavelsloot in Kadijken vanaf de Oosterdijk tot de brug
 • de Bolwerken in Kadijken achter de Tentsloot en Onderzeil aan de Noorder Kadijkslootkant aan de waterzijde
 • het Buurtbos in Kadijken
 • in de grasstrook aan de waterkant langs het Zuider Kadijken
 • langs de groenstrook aan de Haling
 • Enkhuizerzand (van 1 november tot 1 april)

Ook in de losloopgebieden moet u hondenpoep opruimen.

De afspraak is dat de persoon die met de hond wandelt de uitwerpselen van de hond opruimt. Die persoon heeft daarom altijd een geschikt opruimmiddel bij zich. De politie of een BOA kan hierom vragen.

 • Uw hond draagt een halsband of een ander identificatiekenmerk als er met hem/haar gewandeld wordt.
 • Honden zijn niet welkom op kinderspeelplaatsen, speelweiden en in zandbakken.
 • Honden lopen binnen de bebouwde kom aangelijnd, met uitzondering van de losloopzones.
 • In het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juli) mogen honden buiten de bebouwde niet los lopen, met uitzondering van aangewezen plekken.

Kijk voor meer informatie op de website van Recreatieschap Westfriesland.

Voor het opruimen gebruikt u hondenpoepzakjes. Spelende kinderen, sporters en andere gebruikers van de openbare ruimte komen graag met schone schoenen thuis. U moet altijd kunnen aantonen dat u een geschikt opruimmiddel bij u heeft als u met de hond wandelt. De politie of een BOA kan u hierom vragen. Volle hondenpoepzakjes gooit u in een prullenbak of (uw) container voor restafval.

In Enkhuizen betaalt u geen hondenbelasting.

De wettelijke regels staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Denk aan het opruimen van hondenpoep, waar honden los mogen lopen en hoe om te gaan met gevaarlijke honden.

Zie ook