Maaien

Gras is op veel plekken te vinden in Enkhuizen. We maaien het gras van gazons, grasvelden en bermen. Hoe vaak we maaien hangt af van de functie van het gras. Is het bedoeld om te spelen, te voetballen of juist om de natuur te beleven en dus meer bloemen te laten groeien.

Biodiversiteit

Op verschillende plekken wordt gefaseerd gemaaid. Bij deze vorm wordt niet al het gras tegelijk gemaaid. Zo geven we meer ruimte aan de natuur en biodiversiteit in en rond onze stad. Door het gefaseerd maaien ontstaat een gebied met verschillende soorten bloemen en planten. Rond eiken houden we het gras zoveel mogelijk hoog. Door het hoge gras kan de eikenprocessierups zich minder snel verplaatsen.

Waar wordt gemaaid?

U leest in onderstaande documenten waar minder gemaaid wordt.

Dat heeft 2 redenen:

  • We willen de biodiversiteit vergroten in het openbaar groen. Door minder te maaien krijgen andere planten ook een kans en dit is weer goed voor bijvoorbeeld de bijen
  • Maaien is duur. Daarom gaan we grasstroken, walkanten en bermen langs sloten en wegen minder maaien
  • Op de plekken waar we minder maaien verandert het korte gras in ruw gras. Daarin groeien bloemen zoals fluitenkruid, boterbloemen, paardenbloemen en brandnetels. Dit gras wordt geklepeld. Klepelen is een maaimethode waarbij het gras wordt fijngeslagen. Het maaisel blijft achter en verteerd
  • Op voetbalveldjes en speelweiden verandert er niets. Hier zorgen we dat het gras kort blijft, zodat kinderen hier gewoon kunnen blijven spelen
  • Bij kruispunten, oversteekplaatsen, fiets- en wandelpaden staat veiligheid voorop. We zorgen dat het uitzicht goed is en dat er geen gras over paden groeit

Op verschillende plekken zal het gras er anders uitzien. Dat geldt vooral voor stroken langs water in de woonwijken en de grasstroken op de bedrijventerreinen. Hier worden de grasstroken 2 keer per jaar gemaaid. Net zoals dat nu ook gebeurt op de walkanten langs de grachten in de binnenstad.

De walkanten en bermen maaien we 2 tot 3 keer per jaar in juni t/m september. Het gevolg is dat het gras op de walkanten rondom steigers hoger is. De steigers blijven wel bereikbaar.