Aanpak lood in bodem

De provincie Noord-Holland heeft onderzoek laten uitvoeren naar lood in de bodem bij ruim 370 speelplekken in Westfriesland. Dat gebeurde op plekken waar de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) op basis van historische gegevens concludeerde dat daar mogelijk hogere concentraties lood in de bodem zit.

De aanleiding voor deze onderzoeken was een studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daaruit bleek dat de opname van lood in verhoogde concentraties in de bodem een nadelig effect kan hebben op het leervermogen van jonge kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar. Kinderen kunnen lood binnenkrijgen als ze tijdens het spelen grond in hun mond stoppen waar kleine deeltjes lood inzitten. Op vele plekken in Nederland vindt onderzoek plaats naar lood in de bodem bij speelplekken.

Er is specifiek gekeken naar grond waarop jonge kinderen (0-6 jaar) in aanraking kunnen komen met grond die niet geheel bedekt is met (kunst)gras, lage beplanting, bestrating of grind is onderzocht. Het gaat om openbare speelplaatsen, speelvelden en schoolpleinen. Speelplaatsen die nu voorzien van een geheel bedekte bodem, zijn niet onderzocht, omdat kinderen daar niet in contact kunnen komen met de grond.

Start werkzaamheden De Bult / Aanpak bodemsituatie

update 26 november 2021

De gemeente Enkhuizen start tussen 29 november en 6 december 2021 met het herstellen van de toplaag van de voormalige vuilstortplaats van Enkhuizen: ‘De Bult’. Deze werkzaamheden zijn het gevolg van een saneringsonderzoek. Dit onderzoek voerde de gemeente uit na een eerder onderzoek, waaruit bleek dat de afdeklaag op een aantal plaatsen te dun is geworden.

‘De Bult’ ligt langs de Oosterdijk, bij de kruising met de Haling. Deze locatie gebruikt Wielervereniging Westfrisia als mountainbikeparcours.

Schadenberg Groep uit Hem voert het werk uit. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken.

Hieronder vindt u de brief die naar de omwonenden is gestuurd.

Aanpak bodem speeltuinen Nassaustraat en Nanne Sluisstraat

update 23 februari 2021

Bij de speeltuinen aan de Nassaustraat en Nannesluisstraat starten 1 maart werkzaamheden om de grond te vernieuwen. In totaal duurt het werk ongeveer twee maanden. De speeltoestellen worden als alles goed verloopt begin mei teruggeplaatst. Bij onderzoek van de provincie Noord-Holland naar de bodemkwaliteit van speeltuinen werd in deze twee speeltuinen een te hoog loodgehalte gemeten. Daarom worden de speeltuinen nu van een nieuwe grondlaag voorzien. 

De openbare speelplaats aan de Nanne Sluisstraat (langs vesting en bolwerk) heeft gemiddeld een beperkte hoeveelheid lood in de bodem, maar bij enkele grondboringen is wel een te hoog loodgehalte gemeten.

Hieronder vindt u de brief die naar omwonenden is verstuurd. 

Aanpak bodemsituatie De Bult

update 9 december 2020

De gemeente Enkhuizen gaat naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 starten met het herstellen van de deklaag van de voormalige vuilstortplaats van Enkhuizen. De locatie, ook wel bekend als ‘De Bult’, is gelegen langs de Oosterdijk, bij de kruising met de Haling. Deze werkzaamheden zijn het gevolg van een saneringsonderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren naar aanleiding van een eerder onderzoek waaruit bleek dat de afdeklaag op een aantal plaatsen te dun is geworden.

Hieronder vindt u de brief die naar de omwonenden is verstuurd.

Onderzoek lood in de bodem bij kinderspeelplekken Westfriesland

update 5 juni 2020

In 2019 zijn ruim 370 speelplekken onderzocht op lood in de bodem. Bij 29 speelplekken is een beperkte hoeveelheid lood aangetroffen. Slechts twee speelplekken hebben teveel lood in de bodem.

Situatie Enkhuizen

In Enkhuizen zijn in totaal 41 locaties onderzocht. Op 28 locaties is de kwaliteit voldoende (loodgehalte tussen 0 en de 100 mg/kg). Op 11 locaties is een beperkte hoeveelheid lood aangetroffen (gemiddeld loodgehalte van 100 tot 390 mg/kg). Op één locatie is de hoeveelheid lood te hoog (gemiddeld loodgehalte hoger dan 390 mg/kg). Het gaat om de openbare speelplaats aan de Nassaustraat (Bolwerk). De openbare speelplaats aan de Nanne Sluisstraat (langs vesting en bolwerk) heeft gemiddeld een beperkte hoeveelheid lood in de bodem, maar bij enkele grondboringen is wel een te hoog loodgehalte gemeten.

Nader bodemonderzoek

Inmiddels is er nader bodemonderzoek gehouden en ligt er een saneringsplan voor de speelplaatsen aan de Nassaustraat en de Nanne Sluisstraat. Binnenkort vindt u meer informatie op deze pagina hierover.

Tot die tijd is het voor kinderen nog steeds veilig om gebruik te maken van deze speelplaats zolang ouders rekening houden met veiligheidsvoorschriften als handen wassen van de kinderen na het spelen en het voorkomen van inname/opeten van grond. De speeltuinen hoeven niet gesloten te worden.

Hieronder vindt u de brief die naar de omwonenden is gestuurd.

Vooral bij kinderen van 0 – 6 jaar kan inname (opeten) van grond met lood leiden tot verminderd leervermogen. Het risico wat uw kind kan lopen hangt af van onder andere; de mate van verontreiniging, de regelmaat van hoeveel en hoe vaak uw kind op een plek met een hoger loodgehalte speelt en grond in de mond stopt.

Voor specifieke vragen over de gezondheidsrisico’s verwijzen wij u door naar GGD Hollands Noorden, (088) 0100 500

Bijna alle onderzochte speelplekken in heel Westfriesland hebben een voldoende schone bodem. Dit blijkt uit een onderzoek naar lood in de bodem bij ruim 370 speelplekken. Bij 30 speelplekken is een beperkte hoeveelheid lood aangetroffen. Slechts 2 speelplekken hebben teveel lood in de bodem. Bij deze speelplekken worden maatregelen genomen.

In Enkhuizen zijn in totaal 41 locaties onderzocht:

 • Op 28 locaties is de kwaliteit voldoende (loodgehalte tussen 0 en de 100 mg/kg)
 • Op 11 locaties is een beperkte hoeveelheid lood aangetroffen (gemiddeld loodgehalte van 100 tot 390 mg/kg)
 • Op één locatie is de hoeveelheid lood te hoog (gemiddeld loodgehalte hoger dan 390 mg/kg). Het gaat om de openbare speelplaats aan de Nassaustraat (Bolwerk)
 • De openbare speelplaats aan de Nanne Sluisstraat (langs vesting en bolwerk) heeft gemiddeld een beperkte hoeveelheid lood in de bodem, maar bij enkele grondboringen is wel een te hoog loodgehalte gemeten
 • Op 28 locaties met een voldoende bodemloodkwaliteit zijn geen acties nodig

Nader onderzoek

De provincie Noord-Holland laat in week 26 (26-28 juni) een nader onderzoek uitvoeren voor de twee locaties met onvoldoende bodemloodkwaliteit.

Dit betreft de locaties:

 • Nassaustraat, bolwerk (openbare speelplaats)
 • Nanne Sluisstraat, langs vesting en bolwerk (openbare speelplaats)

Na dit onderzoek wordt bekend welke maatregelen getroffen moeten en kunnen gaan worden. Tot die tijd is het voor kinderen nog steeds veilig om gebruik te maken van deze speelplaats zolang ouders rekening houden met veiligheids/gebruiksvoorschriften als handen wassen van de kinderen na het spelen en het voorkomen van inname/opeten van grond. De speeltuinen hoeven niet gesloten te worden.

Aanpassingen speelplekken tijdens onderhoud of herinrichting

Op de elf locaties waar sprake is van een matige bodemloodkwaliteit is geen nader bodemonderzoek noodzakelijk. Ook is het niet nodig om direct maatregelen te treffen. Wel dient hier gekeken te worden naar de beste aanpak om contact met de bodem op (een deel) van deze locaties te beperken. 

De elf locaties zijn:

 • Admiraliteitsweg 40 (schoolplein De Wegwijzer)
 • Admiraliteitsweg / Kuipersdijk (openbare speelplaats)
 • Dirk Wieringastraat vóór 19 (openbare speelplaats)
 • Gruttolaan naast 60, veld aan het water (openbare speelplaats)
 • Populierenlaan, speelveld (openbare speelplaats)
 • Snouck van Loosenpark naast 51 (openbare speelplaats)
 • Spaans Leger 31 (schoolplein Het Mozaïek)
 • Wagenaarstraat (openbare speelplaats).
 • Wilhelminaplantsoen / Donkerstraat (openbare speelplaats)
 • Wilhelminaplantsoen, bij voetbalveldje (openbare speelplaats)
 • Zwaluwweg achter 38 (openbare speelplaats)

Voor de negen openbare (gemeentelijke) speelplaatsen geldt dat op dit moment onderzocht wordt welke maatregelen wanneer kunnen worden uitgevoerd. Zodra deze planning gereed is, zal dit bekend worden gemaakt. Op de schoollocatie aan Admiraliteitsweg 40 is een beperkte hoeveelheid lood aangetroffen in twee boringen in een perkje met struiken/planten dat tegen het gebouw ligt. Op de schoollocatie aan Spaans leger 31 zijn onverharde gedeeltes aanwezig waar een beperkte hoeveelheid lood aangetroffen is. Beide scholen zijn geïnformeerd over de uitkomsten en volgen de gebruiksadviezen op. Directe maatregelen zijn gelet op de beperkte hoeveelheid lood in de bodem niet noodzakelijk.

Het is belangrijk om blootstelling aan met lood verontreinigde grond te beperken. Dit kan door het opvolgen van gebruiksadviezen en door het wegnemen van de contactmogelijkheden: afdekken of verwijderen van de verontreinigde grond en vervangen door schone grond.

 • Laat kinderen altijd hun handen wassen na het buitenspelen
 • Laat kinderen (0-6jaar) niet op onbedekte verontreinigde bodem (‘kale bodem’) spelen
 • Dek eventueel de bodem af met grasmatten, struiken of een (waterdoorlatende) bestrating
 • Plaats een zandbak met schoon zand
 • Was zorgvuldig de aarde/zand van zelfgekweekte groenten en fruit.
 • Ga de inloop van grond in huis tegen door schoenen uit te doen bij het naar binnen lopen
 • Stofzuig of dweil regelmatig

Oudere kinderen en volwassenen krijgen minder snel te veel lood binnen, zij stoppen meestal geen grond meer in hun mond.

Kijk op de kaart. Daarop u kunt nagaan of uw tuin in mogelijk verontreinigd gebied ligt en of het raadzaam is bewuster met de bodem in uw tuin om te gaan.

Loodkaart gemeente Enkhuizen

Meer informatie over de bodemkwaliteit van uw tuin kunt u opvragen bij het Bodemloket of bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

 

Als er geen gegevens over de bodemkwaliteit bekend zijn, kan een ingenieurs- of adviesbureau bodemonderzoek voor u uitvoeren. De kosten zijn voor uw eigen rekening.

Voor vragen over lood in de bodem:

Voor vragen over lood en gezondheid:

Voor specifieke vragen over de eigen gemeentelijke onderzoeken en resultaten en alle overige vragen:

 • Gemeente Enkhuizen