Toezicht op en handhaving van openbare orde

BOA’s en wijkagenten van de politie houden toezicht op de openbare orde in onze gemeente. Indien nodig handhaven zij ook.

BOA

Een BOA is een Buitengewoon Opsporingsambtenaar, in dienst van de gemeente. De taak van een boa is het controleren op de naleving van algemene regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Voorbeelden zijn fietsen in het voetgangersgebied, overlast van honden(poep) en parkeeroverlast.

Politie

Iedere wijk heeft een eigen aanspreekpunt bij de politie: de wijkagent. Op de website van de politie treft u de wijkagenten van Enkhuizen aan.

De politie heeft een steunpunt, een zogenaamd 3D-aangifteloket, op de Industrieweg 35 C in Grootebroek.

In het politiesteunpunt kunt u:

  • op afspraak aangifte doen
  • op afspraak in gesprek met politie / wijkagent
  • vooraf bellen met 0900-8844

Kijk voor meer informatie op de website van de politie.

Bezoekadres: Industrieweg 35c Grootebroek
Postadres: Postbus 21, 1800 AA Alkmaar
Telefoonnummer: 0900-8844
Openingstijden: op afspraak (mogelijk 7 dagen per week van 09.00 tot 22.00 uur)

U kunt ook terecht op het politiebureau Hoorn.