Starterslening

Op dit moment is er budget beschikbaar voor 2 aanvragen voor een starterslening.

Wat is een starterslening?

De starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u (op basis van uw inkomen) bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

De hoogte van de starterslening hangt af van uw inkomen en uw eigen vermogen. De starterslening bedraagt maximaal € 35.000 en is van toepassing op zowel bestaande bouw als nieuwbouw in de gemeente Enkhuizen.

Voorwaarden

  • U koopt voor de eerste maal een eigen woning en gaat deze ook zelf bewonen;
  • U moet minimaal 1 jaar inwoner zijn (geweest) van Enkhuizen óf economisch gebonden aan Enkhuizen;
  • de koop-/aanneemsom van de woning mag maximaal € 250.000 bedragen, inclusief verbeterkosten en meerwerk;
  • er moet nog budget beschikbaar zijn (dit toetst de gemeente).

Doe de check op de website van Stimuleringsfonds Volkhuisvesting (SVn).

Indien u een starterslening wilt aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente via startersleningen@sed-wf.nl. Wij controleren bovenstaande voorwaarden (zoals via een voorlopig koopcontract). Indien u voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden, ontvangt u een toewijzingsbrief waarmee u bij SVn de starterslening verder kunt aanvragen. SVn toetst uw inkomen en vermogen.