Woning zoeken, sociale huur

Wilt u informatie over huurwoningen in Westfriesland of wilt u zich inschrijven voor een huurwoning? Neem contact op met Woonmatch West-Friesland.

De HuurdersAdviesRaad Enkhuizen (HARE.) is de huurdersorganisatie in Enkhuizen. De HARE. vertegenwoordigt (sociale) huurders en is het centrale aanspreekpunt voor huurders en verhuurders. 

De HARE. heeft een onafhankelijke en zelfstandige positie. Haar belangrijkste taak is het behartigen van belangen van alle huurders van een sociale huurwoning. De HARE. komt niet op voor persoonlijke belangen van huurders. Hiervoor kan de huurder rechtstreeks de verhuurder benaderen of contact opnemen met een bewonerscommissie. HARE. verwijst wel naar de juiste informatie of organisatie. 

Meer weten? Bezoek dan de website: www.harenkhuizen.nl