Enkhuizen helpt Oekraïne

De situatie in Oekraïne raakt ons allemaal. Op deze pagina informeren wij u over de ondersteuning die in onze gemeente wordt aangeboden aan mensen die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld.

Vanuit de SED-gemeenten merken wij grote betrokkenheid bij de mensen die uit Oekraïne gevlucht zijn. We zien dat inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties de krachten graag bundelen en hun steentje bij willen dragen.

Wij kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft, maar we hebben nog niet overal antwoord op. We werken er hard aan om antwoorden te krijgen op al deze vragen en deze zo snel mogelijk te delen.

Meer informatie

Op de website RefugeeHelp staat veel informatie. De website heeft een gedeelte ingericht voor mensen die hulp willen bieden en een gedeelte voor vluchtelingen. De links staan onder het kopje ‘Zie ook’ op deze pagina. Meer informatie en veelgestelde vragen en antwoorden vindt u ook op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u dringende vragen over opvang in onze gemeente, bekijk dan de vragen en antwoorden hieronder. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via Meldpunt Oekraïne.

Veelgestelde vragen van inwoners

Wij hebben het Meldpunt Oekraïne opgericht. Dit meldpunt is geschikt voor:

  • het aanmelden van de opgevangen vluchtelingen: dit is belangrijk om iedereen te kunnen bereiken en indien nodig zorg en ondersteuning aan te bieden
  • het aanbieden van woonruimte / onderdak / accommodatie
  • al uw overige vragen

Als u zich op andere wijze persoonlijk wilt inzetten, kunt u zich aanmelden bij het Vrijwilligerspunt Westfriesland.

Vrijwilliger(s)

Bij Vrijwilligerspunt Westfriesland kan iedereen die hulp wil bieden, zich aanmelden via de website vrijwilligerspunt.com.

Op dit moment is er vooral behoefte aan vrijwilligers die gedoneerde kleding willen innemen, sorteren en verdelen onder de vluchtelingen. Maar er is ook behoefte aan vertalers die de Russische en/of de Oekraïense taal beheersen. Bent u direct beschikbaar? Een of meerdere dagen per week? Of alleen een dagdeel? Alle hulp is welkom!

Meld u direct aan via vrijwilligerspunt.com, of bel 0229-216 499.

Donatie van goederen

Op de website van de Westfriese Uitdaging komt vraag en aanbod van spullen samen. Heeft u bijvoorbeeld een oude fiets die u wilt doneren, kan dat hier.

Er zijn, dankzij de warme menselijke hulp van inwoners en ondernemers, ruim 200 vluchtelingen opgevangen in de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

Ook zijn er in onze gemeenten vluchtelingen die zelf hun weg hierheen hebben gevonden. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die hier eerder gewerkt hebben of vrienden of familie opzoeken.

De verwachting is dat we binnen onze regio op termijn nog meer vluchtelingen gaan opvangen.

Korte termijn

De eerste crisisopvang is voor een periode van 6 tot 8 weken. In deze fase vinden vluchtelingen onderdak bij particulieren, in B&B’s, hotels of in leegstaande gebouwen/woningen.  

Midden- en lange termijn

Voor de midden- en lange termijn worden twee locaties ingericht met in totaal maximaal 180 woonunits. Het gaat om Voetakkers 6 in Lutjebroek (Stede Broec) en De Gouw 105 in Hoogkarspel (Drechterland). Op deze twee locaties willen de drie gemeenten voor in totaal zo’n 250 vluchtelingen een opvanglocatie bieden voor ongeveer een jaar.

Veelgestelde vragen van gastgezinnen

Mijn afvalcontainer is vol. Kan ik een extra container krijgen?

Als u vluchtelingen opvangt, dan kunt u kosteloos een extra grijze container aanvragen via afval@sed-wf.nl.  HVC komt dan bij u langs om deze te plaatsen.

Communiceren gaat lastig, is er ook een tolk beschikbaar?  

Tip: U kunt de app ‘Direct vertalen in de stem’ van Erudite downloaden. 

Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt vergoed via de Subsidieregeling medische noodzakelijke zorg voor onverzekerden. De zorgverlener kan deze hulp declareren. Het betreft alleen de zorg die vanuit het basispakket wordt geleverd. Werkt de vluchteling in Nederland dan vervalt deze regeling en moet er een zorgverzekering worden afgesloten.

De huisartsen hebben ons gevraagd om aan te geven dat wanneer een vluchteling op dit moment geen acute medische vraag heeft, geen inschrijfprocedure op te laten opstarten bij de lokale huisartsen praktijken. Dit vanwege werkdruk. Wanneer er een medische vraag speelt bij een vluchteling kan er uiteraard wel contact opgenomen worden met de lokale huisarts voor een consult.

Voor vragen omtrent medische zorg en/of psychische ondersteuning kunt u ook contact opnemen met Ons Stede Broec. Dit geldt ook voor de gemeente Enkhuizen en Drechterland. Dit kan door een mail te sturen naar: opvang@onsstedebroec.nl.

Inloopspreekuur

Ook is er een inloopspreekuur voor vluchtelingen uit Oekraïne bij Ons Stede Broec. Ook gastgezinnen zijn welkom. U kunt terecht met uw zorgvragen of voor een luisterend oor. Daarnaast is er ruimte om elkaar te ontmoeten. Er is een tolk of vertaler aanwezig.

Waar: Hoofdstraat 17 in Bovenkarspel (lokaal 3)

Wanneer: vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur en maandag tussen 15.00 en 17.00 uur

Het verenigingsleven in de SED-gemeenten stelt zich deels open voor vluchtelingen. Vanuit kerken in Drechterland en Enkhuizen zullen ontmoetingsactiviteiten worden georganiseerd. In Stede Broec zal Ons Stede Broec hier het voortouw in nemen. Eén van de gastgezinngen heeft het initiatief genomen om een Facebookpagina te starten waar gastgezinnen en vluchtelingen elkaar kunnen ontmoeten.

Het Vrijwilligerspunt is binnen de SED-gemeenten is het coördinatiepunt voor het koppelen van vrijwilligers aan mensen met een hulpvraag. Heeft u een hulpvraag geef dit dan aan via: info@vrijwilligerspunt.com. Samen met de Westfriese uitdaging wordt er gewerkt aan een website waarbij vraag en aanbod van goederen bij elkaar komen. Kijk voor meer informatie op www.westfrieseuitdaging.nl. Heeft u kleding of iets anders nodig voor kinderen? Kinderkledingbank Hoorn heeft pakketten die op aanvraag opgehaald of bezorgd kunnen worden voor kinderen in alle leeftijden. Eventueel ook zijn kinderbedjes of kraampakketten beschikbaar. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen of een berichtje sturen naar: 06-22679969.

Veelgestelde vragen van vluchtelingen

Voor kinderen die ouder zijn dan 2 jaar wordt eerste opvang en onderwijs verzorgd. Het kan maximaal 10 werkdagen duren voordat er duidelijkheid over een plek is.

In onderstaande brief (in 4 talen) staat hoe de aanmelding verloopt per leeftijdscategorie:

Inwoners van de gemeente die iets kunnen betekenen op het gebied van opvang en onderwijs, kunnen zich melden bij de peuteropvang of basisschool in hun buurt.

Inwoners uit Oekraïne kunnen naar Nederland reizen zonder visum. Zij kunnen hier 90 dagen zonder visum verblijven. Het wordt nu mogelijk om een visum kort verblijf of de vrije termijn te verlengen tot maximaal 180 dagen. Er is afgesproken dat mensen uit Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier in verband met de huidige situatie, geen problemen van ondervinden. 

De rijksoverheid heeft een leefgeldregeling ontwikkeld. De SED-gemeenten startten vooruitlopend op deze regeling op 1 april met de uitkering van leefgeld aan vluchtelingen uit Oekraïne. In dit bedrag is een percentage opgenomen als bijdrage aan de dagelijkse kosten van het gastgezin. Wij vragen u hierover met het gastgezin in gesprek te gaan.

Een deel van de vluchtelingen verblijft bij familie of vrienden in Nederland. Op basis van de Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne mogen zij tijdelijk visumvrij in Nederland verblijven. Oekraïense vluchtelingen kunnen in Nederland medisch noodzakelijke zorg ontvangen als zij dat nodig hebben. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft inmiddels besloten dat de zorgkosten via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden vergoed worden. Voor medisch noodzakelijke zorg die binnen het basispakket valt worden alle kosten volledig vergoed. Bij tandartskosten worden niet alle kosten vergoed.

Meer informatie over de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden staat op de website van het CAK

Naast de eerste registratie bij de gemeente moet u een afspraak maken voor een inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan via het telefoonnummer 14 0228. De afspraken vinden plaats in het gemeentehuis van Stede Broec, De Middend 2 in Bovenkarspel. Na inschrijving ontvangt u een BSN-nummer. Dit nummer is noodzakelijk om gebruik te maken van overheidsregelingen en betaald werk

Meld u aan bij Taalhuis Westfriesland van het Vrijwilligerspunt. Op basis van de aanmeldingen worden groepen en locaties gemaakt.