Hulp voor ouders en opvoeders

  • voor vragen over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij onze jeugdconsulent
  • bestemd voor kinderen van 0 tot 23 jaar en hun ouders
  • informatie over gezondheid, ontwikkeling en opvoeden
  • informatie over omgaan met kinderen, pubers en jongeren

Contact en openingstijden

Voor dringende zaken buiten kantoortijd belt u de Jeugd- & Gezinsbeschermers (088) 7778000

Handige links

Handige websites waar u veel informatie kunt vinden over opvoeden en opgroeien:

Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg

Recht op een (onafhankelijk) vertouwenspersoon hebben:

  • (pleeg)kinderen
  • (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als u er niet uitkomt met de hulpverlener van het wijk- of jeugdteam, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar uw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon het verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert over rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon helpen met het opstellen van een klachtenbrief en bij een gesprek met het wijk- of jeugdteam. Het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) geeft gratis ondersteuning.  De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van gemeenten of van wijk- of jeugdteams.

Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg