Ingebrekestelling

 • u heeft een aanvraag of bezwaarschrift bij de gemeente ingediend
 • de gemeente moet binnen een vastgestelde termijn een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaarschrift
 • als het niet gelukt is om binnen de gestelde termijn op uw aanvraag of bezwaarschrift te beslissen kunt u de gemeente een brief schrijven. Hierin verzoekt u de gemeente om binnen 2 weken alsnog een besluit te nemen op uw aanvraag of bezwaarschrift. Dit noemen we een ingebrekestelling
 • na ontvangst van uw ingebrekestelling heeft de gemeente 2 weken de tijd om een beslissing te nemen op uw aanvraag of bezwaarschrift
 • indien dit niet lukt, is de gemeente een dwangsom aan u verschuldigd en kunt u direct beroep instellen bij de rechter

Hoogte dwangsom

 • de hoogte van de dwangsom is afhankelijk van het aantal dagen na de termijn van 2 weken dat de gemeente te laat op uw aanvraag of bezwaarschrift beslist
 • de eerste 14 dagen is de dwangsom € 23,- per dag, de volgende 14 dagen € 35,- per dag en de laatste 14 dagen € 45,- per dag
 • de dwangsom bedraagt maximaal €1.440,-

Geen dwangsom verschuldigd

Gemeente is geen dwangsom verschuldigd als:

 • u de gemeente geen schriftelijke ingebrekestelling heeft gestuurd
 • u de gemeente een ingebrekestelling heeft gestuurd terwijl de wettelijke termijn om op uw aanvraag of bezwaarschrift te beslissen nog niet is verstreken
 • u de ingebrekestelling onredelijk laat bij de gemeente heeft ingediend
 • u geen belanghebbende bent bij de aanvraag of het bezwaarschrift
 • uw aanvraag of bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk of ongegrond is