Koninklijke onderscheiding

 • u kunt persoon voordragen
 • aanvraag moet voor half augustus bij de gemeente binnen zijn
 • voor personen die zich inzetten voor de samenleving en minimaal 15 jaar lang 6 uur per week vrijwilligerswerk hebben gedaan
 • persoon moet wonen in Enkhuizen of zet zich in in Enkhuizen
 • neem voordat u iemand voordraagt contact op met de gemeente
 • formulier invullen via lintjes.nl

ga naar lintjes.nl

Voorwaarden

Belangrijk bij het voordragen van een persoon voor een lintje:

 • brede uitstraling naar de samenleving; vrijwillige inzet voor 1 kleine vereniging of instelling is niet voldoende
 • langdurig vrijwillig actief voor de samenleving (15-20 jaar minimaal achter elkaar)
 • de vrijwillige activiteiten zijn niet al afgerond, of pas zeer kort geleden
 • de hoeveelheid tijd die iemand aan zijn vrijwilligerswerk besteedt is van belang
 • decoreren voor betaalde werkzaamheden kan ook. Dit soort ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de hoofdfunctie’ moeten echt uitgaan boven wat we normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie verwachten.
 • als de decorandus in loondienst is, moet de werkgever schriftelijk verklaren dat hij geen bezwaar heeft tegen decoratieverlening

Aanvragen

 • neem contact op met mevrouw van Lienen per e-mail: j.vanlienen@enkhuizen.nl
 • of via telefoonnummer (0228) 53 41 61
 • u krijgt dan uitleg over hoe u een onderscheiding aanvraagt
 • voor kandidaten uit Enkhuizen verstuurt u het voorstelformulier naar boven genoemd e-mail adres

Per post versturen:

Gemeente Enkhuizen
ter attentie van Kabinetszaken ter attentie van mevrouw J. van Lienen onder vermelding van vertrouwelijk,
Postbus 11
1600 AA Enkhuizen