Terug naar de vorige pagina

Jan Franx

Wethouder en 1e locoburgemeester

E-mailadres bestuurssecretariaat

wilma.vreeker@sed-wf.nl

Taken

 • eerste locoburgemeester
 • wijkwethouder voor Kadijken en Oosterdijk
 • ruimtelijke ordening, bouwen en wonen 
 • toerisme en recreatie en havens  
 • visserij 
 • IJsselmeer/Markermeer 
 • duurzaamheid en milieu  
 • SED 
 • ICT 
 • vergunningen en handhaving 
 • milieu 

Projecten

 • REZ 
 • locatie SMC  
 • GWW 
 • Westeinde Zuid 
 • Zilverstraat/Hoogstraat (inclusief verbouwing Stadhuis) 

Nevenfuncties

 • voorzitter raad van toezicht Horizon College
 • directeur Jan Franx adviesbureau