Terug naar de vorige pagina

Win Bijman

Wethouder en 2e locoburgemeester

E-mailadres bestuurssecretariaat

wilma.vreeker@sed-wf.nl

Taken

 • tweede locoburgemeester
 • wijkwethouder voor Plan-Noord, Oude Gouw en Gommerwijk
 • dienstverlening 
 • economie 
 • Seed valley 
 • archief/informatie  
 • grondbeleid 
 • sport- en accommodatiebeleid  
 • inkoop en aanbesteding
 • arbeidsmarkt en ontwikkeling  
 • beheer en infrastructuur 
 • afvalinzameling 
 • verkeer, bereikbaarheid en parkeren 
 • begraafplaats 
 • vastgoed 
 • openbare ruimte  
 • onderwijs en onderwijshuisvesting 
 • communicatie  

Projecten

 • The Garden 
 • Verkeers- en ontwikkelplan 
 • Onderwijshuisvesting (IHP)

Nevenfuncties

 • eigenaar van Win & Bernadette Bijman beheer BV
 • voorzitter van de Sint Victor parochieraad