Omgevingsvisie

Hoe ziet gemeente Enkhuizen er in 2035 uit? Hoe willen we wonen, leven, werken en omgaan met onze fysieke leefomgeving? De gemeente gaat dit vastleggen in de omgevingsvisie.

Wat is een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is een verplicht onderdeel van de Omgevingswet. In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De fysieke leefomgeving is alles wat we nodig hebben om hier te leven, wonen, werken, studeren en recreëren, zoals water, lucht, bodem, natuur, wegen en gebouwen. Elke gemeente maakt één omgevingsvisie. De omgevingsvisie vormt de basis voor het later op te stellen omgevingsplan.

Hoe ziet Enkhuizen er in 2035 uit?
Door de komst van de Omgevingswet moeten we met z’n allen dus goed nadenken over hoe we in de gemeente Enkhuizen om willen gaan met de ruimte. Waar willen we wonen, waar willen we bedrijven huisvesten of hoe gaan we om met uitdagingen op het gebied van klimaat? We vinden het daarom belangrijk om de omgevingsvisie samen met u te maken. U kunt daarom meedoen aan de online enquêtes over de omgevingsvisie. De enquêtes staan in mei 2021 online.

Wat is er al bereikt?

Gemeente Enkhuizen werkt al langer aan het verbeteren van de fysieke leefomgeving. In de afgelopen jaren hebben inwoners, verenigingen en bedrijven kunnen meepraten over de fysieke leefomgeving tijdens verschillende projecten. Wij werken graag verder met deze informatie.

Belangrijke ontwikkelingen
Het afgelopen jaar hebben we eerst gekeken naar het bestaande beleid en naar belangrijke ontwikkelingen die in de toekomst zullen plaatsvinden. De wereld om ons heen verandert en daar willen we zo goed mogelijk op inspelen. Dit gaat bijvoorbeeld over hoe we om willen gaan met klimaatveranderingen, het woningtekort en de vergrijzing. Alles bij elkaar leverde een overzicht met ambities op.

Vervolgens is er onderzocht op welke plekken binnen Enkhuizen we deze ideeën en wensen kunnen waarmaken. Samen met experts is er onderzoek gedaan naar de historische stadskern met de havens, de woonwijken, de omringdijk en het buitengebied ten noorden van de stad. Met deze resultaten gaan we samen met inwoners en andere betrokkenen de omgevingsvisie van Enkhuizen maken.