Glasvezel in Enkhuizen

In Enkhuizen wordt een glasvezelnetwerk aangelegd. Dat maakt voor iedereen in de gemeente toegang tot snel internet mogelijk.

Snel internet via glasvezel

Digitale bereikbaarheid is tegenwoordig onmisbaar. Steeds meer diensten gaan digitaal. Ook diensten van de gemeente. Ook bij thuiswerken of als zzp’er is snel internet belangrijk. Glasvezel kan op hoge snelheid, een grote hoeveelheid data verwerken. Dit zorgt voor een goede en snelle internetverbinding.

Open Dutch Fiber start 3 april 2023 met het aanleggen van glasvezel in de gemeente Enkhuizen. Dit doen zij wijk voor wijk. De aanleg van een glasvezelnetwerk maakt voor iedereen in onze gemeente toegang tot snel internet mogelijk. Het gaat in totaal om ongeveer 9.000 woningen. Om al deze woningen aan te kunnen sluiten op het glasvezelnetwerk wordt zo’n 190 kilometer sleuven gegraven. Er komen in de gemeente 2 centrales en circa 210 ondergrondse verdeelpunten.

Enkele dagen voordat de werkzaamheden in uw straat beginnen, ontvangt u een brief. Met Open Dutch Fiber is afgesproken dat u zo min mogelijk overlast heeft van de werkzaamheden.

Veelgestelde vragen

Aannemer Artemis-ITS uit Amsterdam zal de werkzaamheden uitvoeren voor Open Dutch Fiber. Dit bedrijf werkt samen met een aantal geselecteerde onderaannemers. Een team van 6 personen gaat langs de huizen om toestemming te vragen voor het plaatsen van de aansluiting in de woning.

Open Dutch Fiber graaft alleen in grond die eigendom is van de gemeente. Deze openbare gronden moeten vrij zijn of vrij worden gemaakt voor de aanleg van het glasvezelnetwerk.

Iedereen in de gemeente krijgt een glasvezelaansluitpunt in de woning, ongeacht of iemand een abonnement heeft afgesloten.

De aanleg van het glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber (ODF) start op 3 april 2023 en duurt naar verwachting 2 jaar. De aanleg neemt een lange tijd in beslag. Dit heeft te maken met de bodemgesteldheid in de kern van Enkhuizen. U ontvangt van ODF een brief met informatie en de datum waarop de werkzaamheden bij u in de buurt beginnen. Zodra u een abonnement afsluit bij T-mobile installeert ODF gratis het glasvezelaansluitpunt. Hiervoor wordt een afspraak ingepland.

Op website van ODF vindt u informatie over de uitvoering en de verwachte oplevermaand voor uw adres.

Glasvezel is een draad van glas die zo dun is als een haar. Met glasvezel deel je data met de snelheid van het licht. Dit uitwisselen van data gebeurt door lichtsignalen. Dit is een belangrijk verschil met internet via de televisiekabel (coax) en de telefoonlijn (koperkabel). Internet via coax en kabel gebeurt via elektriciteitsimpulsen.

De vitaliteit en bereikbaarheid van onze kernen zijn heel belangrijk: snel en betrouwbaar internet is voor iedereen. In de gemeente Drechterland is nog niet overal snel internet.

Voordelen van glasvezel:

  • Meer bandbreedte (meer capaciteit)
  • Snelheid van uploaden en downloaden is even groot
  • Stabiel internet, minder last van storingen door bijvoorbeeld warmte vergeleken met koperkabels
  • Zuiniger in gebruik door gebruik licht in plaats van elektriciteit
  • Open netwerk, vaak meerdere aanbieders op 1 netwerk.

De aanleg van snel internet/glasvezel is een vrije markt. Iedereen mag een campagne starten en kabels in de grond leggen. De gemeente heeft hier géén invloed op. Dit is geregeld in de Telecommunicatiewet. De gemeente zorgt ervoor dat de werkzaamheden goed en veilig verlopen waarbij de maatschappelijke overlast en kosten zo laag mogelijk zijn.

De partij die glasvezel aanlegt, bepaalt zelf welke adressen kosteloos aangesloten worden of waar een abonnement nodig op basis van technische uitvoerbaarheid en economische afwegingen. Wel kunnen wij aangeven wat onze wensen, voorschriften en eisen zijn voor de aanleg en uitvoering van glasvezel. Open Dutch Fiber (ODF) is een partij die zich bij de gemeente heeft gemeld. Met ODF heeft de gemeente afspraken gemaakt. Naast de bestaande regels voor werkzaamheden in openbare grond zijn in de overeenkomst aanvullende afspraken opgenomen.

Gemeente Enkhuizen wil snel internet voor iedereen, ook in de buitengebied. Open Dutch Fiber heeft zich als eerste bij de gemeente gemeld om een glasvezelnetwerk aan te leggen. Zowel in de kernen als in het buitengebied. Met de kanttekening dat Open Dutch Fiber zelf bepaalt onder welke voorwaarden deze aansluitingen gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld of er wel of geen abonnement nodig is.

De gemeente moet volgens de Telecommunicatiewet de aanleg van een telecommunicatienetwerk toestaan. Als een partij zich bij de gemeente meldt, kan de gemeente deze partij niet weigeren. Wel kan de gemeente voorwaarden en voorschriften stellen aan deze partij.

Telecompartijen hebben commerciële belangen en willen daarom niet met elkaar samenwerken. Als een andere partij, na de aanleg van het netwerk door Open Dutch Fiber, een eigen netwerk wil aanleggen, moet de gemeente dat onder voorwaarden toelaten.

Het aanleggen van een internetverbinding, bijvoorbeeld via glasvezel, is geen nutsvoorziening. Nutsbeheerders voor water, gas en elektriciteit worden bij wet aangewezen door de overheid. Maar dit geldt niet voor telecommunicatie-aanbieders. Telecommunicatie wordt overgelaten aan de vrije markt zo lang dit een openbaar netwerk betreft.

De telecommunicatienetwerken zijn in Nederland geprivatiseerd. In de wet Markt & Overheid is het verboden dat de overheid, dus ook de gemeente Enkhuizen, investeert in een glasvezelnetwerk.

De gemeente juicht de initiatieven van harte toe. We sluiten ook een overeenkomst voor de aanleg van glasvezel maar betalen hier niet voor. De netbeheerder betaalt de gemeente voor onder andere herstelwerkzaamheden en toezicht op de werkzaamheden.

De gemeente is geen partij bij een aanbod of in een (mogelijke) overeenkomst tussen Open Dutch Fiber. De gemeente geeft daarvoor ook geen advies. De bewoner beslist zelf of hij het aanbod accepteert. Wel kan de gemeente iets zeggen over de aansluiting van de woning op het glasvezelnetwerk. Met Open Dutch Fiber is afgesproken dat alle woningen en bedrijven binnen de gemeentegrenzen kosteloos worden aangesloten.

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor een aansluiting technisch niet mogelijk of economisch niet rendabel is. Dat is een overweging van Open Dutch Fiber op het moment van aanleg. Het adres wordt dan niet aangesloten. De gemeente staat hier buiten.

Als u na de aanleg van het glasvezelnetwerk door Open Dutch Fiber alsnog een huisaansluiting wilt, is dat alleen mogelijk als er een abonnement is afgesloten bij T-mobile.

U bent vrij bij uw huidige internetaanbieder te blijven zoals bijvoorbeeld Ziggo, KPN of een andere aanbieder. Deze partijen maken geen gebruik van het glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber. Zij hebben hun eigen netwerk op de tv-kabel (coax) zoals Ziggo of telefoonlijn (koper) zoals KPN. KPN heeft op een aantal plekken ook glasvezel. Deze aansluitingen blijven gewoon bestaan. Wij leggen de glasvezelkabel aan tot de erfgrens.

Heeft u vragen of klachten over de uitvoering neem dan contact op met Open Dutch Fiber door een e-mail te sturen naar info@opendutchfiber.nl of bellen op 088 1633 633.

De (Directie)toezichthouders van de gemeente zijn Richard Groen, Peter Karssen, Edwin Rood en Andre Pauwels.

De projectleider van de gemeente is Patrick Verkouteren (telefonisch bereikbaar via de gemeente).

Staat uw vraag er niet bij? Kijk dan bij de veel gestelde vragen op de website van Open Dutch Fiber.

Staat uw vraag er niet bij? Kijk dan bij de veelgestelde vragen op de website van Open Dutch Fiber.