Gommerwijk West-West

Er komt een nieuw woningbouwplan in het gebied ten westen van woonwijk Kadijken tussen het Streekbos en de huidige bebouwing. Het noordelijke deel ligt tussen de Haling en het Weelenpad, het zuidelijke deel tussen het Weelenpad en De Gouw.

Wat gaat er gebeuren op deze locatie?

In het plan komen 510 woningen waarvan 20% sociale huur- en koopwoningen. De verwachting is dat in 2025 het bouwen van de woningen kan beginnen in het noordelijke deel. Het streven is in 2027 te starten met woningbouw in het zuidelijke deel.

Woningtypen

In de komende fase wordt eerst de te volgen ontwikkelstrategie bepaald. Vervolgens kunnen de voorbereidingen van het bouwrijp maken starten van de eerste bouwfase, die bestaat uit het noordelijke deel. Daarin komen 233 woningen verdeeld in 41 sociale huurwoningen,  20 vrije sector huurwoningen, 91 middeldure koopwoningen en 72 dure koopwoningen.

Op dit moment is het nog niet mogelijk dat men zich als geïnteresseerde kan aanmelden. Zodra dat wel kan, zal de gemeente dit bekend maken.

Al in 2008 besloot de gemeenteraad dat er een nieuwe woonwijk moest komen in Enkhuizen met ten hoogste 700 woningen. Met de vaststelling van het zogeheten moeder-bestemmingsplan Gommerwijk West-West werd daarmee de eerste stap gezet. Gommerwijk West-West wordt ontwikkeld in verschillende fasen. Het woningbouwplan in het verlengde van Kadijken is in 2012 als eerste fase al gerealiseerd met 86 woningen. In 2019 begonnen de concrete voorbereidingen voor de verdere uitwerking van het bestemmingsplan voor de rest van het plangebied.

Op 21 juni 2022 heeft de gemeenteraad het uitwerkingsbestemmingsplan en het bijbehorende exploitatieplan vastgesteld. De officiële planologische procedure is afgerond. De volgende fase is het voorbereiden van het bouwrijp maken. We verwachten dat het bouwrijp maken in 2023 kan starten. Het streven is dat in 2024 het vergunningstraject kan beginnen voor de bouw van de woningen.

Belangstellenden kunnen de plannen inzien. De documenten zijn te vinden op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het uitwerkingsbestemmingsplan is NL.IMRO.0388.UWPGommerwijkww-VA01 en het bijbehorende exploitatieplan is NL.IMRO.0388.EPGommerwijkww-VA01.