Zilverstraat-Hoogstraat

Woningbouw in het oostelijk deel van de oude binnenstad van Enkhuizen.

Op de locatie Zilverstraat-Hoogstraat komen 55 woningen en 2 ruimten voor commerciële activiteiten. De 55 woningen bestaan uit 26 woningen, 24 appartementen, waarvan 14 sociale huur en/of – koop en 5 beneden-bovenwoningen.

De kade van de Oosterhaven verandert in een mooie plek om te verblijven, te wandelen en te recreëren. Ook krijgt de natuur een belangrijke plek in het plan. Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met klimaatverandering. En er is veel ruimte voor groen en biodiversiteit. De woningen worden duurzaam gebouwd met gebruik van een eigen warmte- en koelingssysteem.

Wanneer vindt de uitvoering van het plan plaats?

Het project zit nu in de voorbereidingsfase. In het 1e kwartaal van 2023 maakt de gemeente met de ontwikkelaar afspraken die worden vastgelegd in een koop-/ontwikkelovereenkomst. In 2023  volgt de uitwerking van het plan waarbij de ontwikkelaar ook inwoners en andere belanghebbenden betrekt. Ook start in 2023 de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan.

Informatie en klankbordgroep voor omwonenden en belangstellenden

In de fase van het maken van het programma van eisen dacht een klankbordgroep voor omwonenden mee over onder andere de openbare ruimte, verkeer, parkeren en de bouwvorm.

De ontwikkelaar betrekt inwoners ook in de volgende fasen. Als meer bekend is over hoe en wanneer dat gebeurt, leest u dat op onze website, sociale media en gemeentepagina in Nieuwsblad Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

Inschrijven voor een woning is nog niet mogelijk. Als het plan verder is uitgewerkt, leest u op deze website hoe u zich kunt inschrijven en aanmelden voor meer informatie.

Subsidie provincie

De provincie geeft subsidie voor het plan Zilverstraat-Hoogstraat. De subsidie ontvangt de gemeente in het kader van woningbouwversnelling. Het geld is bedoeld voor extra inzet van personeel om het plan te ontwikkelen.

Meer informatie?

Heeft u nog andere vragen? Laat het ons weten via zilverstraat@sed-wf.nl