Starterslening


Er worden geen nieuwe startersleningen meer verstrekt.

Er komt geen nieuw budget beschikbaar. De regeling is vervallen.