Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo regelt hulp, ondersteuning en voorzieningen voor inwoners zodat zij:
  • mee kunnen blijven doen in de maatschappij
  • zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen

Als u wilt weten wat de gemeente voor u kan doen, neem dan contact met ons op.

Contact via telefoon (0228) 360 100

Contact via email stadhuis@enkhuizen.nl

Onderzoek

De Wmo-consulent van de gemeente gaat met u in gesprek om uw situatie te onderzoeken.
Hoe dit gebeurt leest u in de folder.

pdf Folder Wmo Enkhuizen (PDF, 352.48 KB)Bestand voorlezen

Heeft u een klacht over een zorgverlener die werkt in opdracht van de gemeente dan kunt u deze doorgeven via onze klachtenpagina.

In aanmerking komen voor de Wmo

U kunt zich voor de Wmo melden als u hulp nodig heeft in het dagelijks leven zoals bij het schoonhouden van uw huis, het doen van boodschappen, het ontmoeten van andere mensen, het meedoen aan activiteiten in de buurt, etc.

In gesprek

Het gesprek is bedoeld om in kaart te brengen welke beperkingen u dagelijks ervaart en om te onderzoeken wat een passende oplossing voor u is. De Wmo medewerker kijkt samen met u naar uw eigen mogelijkheden en waar u hulp bij nodig heeft. Als u niet meer zelfstandig kunt wonen en leven, kan gezorgd worden voor allerlei vormen van ondersteuning. Daarbij wordt gekeken naar uw eigen mogelijkheden (ook wel “eigen kracht” genoemd). Als u ondersteuning nodig heeft, moet u eerst proberen dat in uw eigen omgeving te regelen, lukt dat niet dan kan de gemeente u aan een oplossing helpen.


Regelingen en verordeningen via zoekdienst.overheid.nl

Gratis advies

De gemeente Enkhuizen biedt gratis informatie en advies aan inwoners die een hulpvraag hebben over zorg. Het gaat om informatie en advies op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, (preventieve) zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

U kunt met vragen terecht bij diverse organisaties:

pdf Info gratis cliëntondersteuning Enkhuizen 2020 (PDF, 25.02 KB)Bestand voorlezen

 

Eigen bijdrage

  • voor een Wmo voorziening betaalt u een eigen bijdrage
  • u betaalt maximaal € 19,- per 4 weken. Dit is onafhankelijk van uw inkomen of vermogen
  • bent u getrouwd of heeft u een partner? En is één van u jonger dan 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen
  • u betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK)
  • het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage. Wilt u meer informatie, bel dan het CAK: 0800 1925 of bezoek de website www.hetcak.nl

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage Wmo?

U betaalt een eigen bijdrage voor ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden, een scootmobiel of voor woningaanpassingen zoals een traplift.
U betaalt ook een eigen bijdrage voor zorg die u betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb).
De berekening van de eigen bijdrage voor beschermd wonen blijft hetzelfde.

Vergoeding

Bij sommige aanvullende zorgverzekeringen kunt u de eigen bijdrage (deels) terugkrijgen van uw zorgverzekeraar. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
Heeft u recht op bijstand? Dan kunt u voor de eigen bijdrage bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

Eigen bijdrage in 2021

Voor 2021 heeft het kabinet de volgende voornemens:

  • u ontvangt een factuur per maand (dus niet meer per 4 weken)
  • de eigen bijdrage is € 19 per maand