Terug naar het overzicht

Gemeente gaat minder maaien

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dit jaar gaan we minder maaien. Grasstroken, walkanten en bermen bestaan straks uit lang gras.

Nu het warmer wordt en het regelmatig regent, groeit het gras snel. Mooi om zo ruimte te geven aan de natuur en de biodiversiteit te vergroten. Maar we begrijpen ook dat niet iedereen blij is met lang gras. Waar de ene inwoner geniet van meer natuurbeleving ervaart de ander dit misschien als een rommelige uitstraling. Of als overlast voor zijn tuin die grenst aan ons groen.

Waarom minder maaien?

Er zijn twee redenen dat de gemeente minder gaat maaien. Beide zijn even belangrijk. Ten eerste staat Enkhuizen in 2021 voor een grote bezuinigingsopdracht. Minder maaien scheelt veel geld. Daarnaast willen we ook op een aantal plekken meer ruimte aan de natuur geven om de biodiversiteit te vergroten. Dit heeft gevolgen voor het beeld en de uitstraling van het gras.

Waar verandert het maaien?

Op verschillende plekken zal het gras er anders uitzien. Dat geldt vooral voor stroken langs water in de woonwijken en de grasstroken op de bedrijventerreinen. Hier worden de grasstroken 2 keer per jaar gemaaid. Net zoals dat nu ook gebeurt op de walkanten langs de grachten in de binnenstad. Het gevolg is dat ook het gras op de walkanten rondom steigers hoger is. Steigers blijven wel bereikbaar.

Op voetbalveldjes, speelweiden, bij kruispunten en langs wandel- en fietspaden verandert er niets. Daar zorgen we ervoor dat het gras kort blijft.

Biodiversiteit

In 2021 starten we op verschillende plekken met het gefaseerd maaien van gras. Bij deze vorm wordt niet al het gras tegelijk gemaaid. Zo geven we meer ruimte aan de natuur en biodiversiteit in en rond onze stad. Door het gefaseerd maaien ontstaat een gebied met verschillende soorten bloemen en planten. Waar het mogelijk is, houden we het gras rond eiken hoog. Door het hoge gras kan de eikenprocessierups zich minder snel verplaatsen.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over ons maaibeleid? Neem dan gerust contact met ons op of lees meer over het maaien in Enkhuizen.