Gemeenteraadsverkiezingen

Woensdag 16 maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen. De uitslag van de verkiezingen vindt u hieronder.

Vaststelling uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Op maandag 21 maart heeft het hoofd- en centraal stembureau van de gemeente Enkhuizen in een openbare zitting de verkiezingsuitslag vastgesteld.

De uitslag is verwerkt in een proces-verbaal. Alle processen-verbaal zijn in te zien op onze website en liggen ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens onze openingstijden kunt u deze op afspraak inzien.