Het college uitvoeringsprogramma: van ambities naar concrete acties

In het coalitieakkoord ‘Met LEF, Sociaal & Zakelijk Vooruit! Laat Enkhuizen Floreren’ staat wat de coalitiepartijen in de periode 2022-2026 willen bereiken in Enkhuizen. Het college van B en W vertaalde dit naar een college uitvoeringsprogramma (CUP) met concrete doelen en acties. Het CUP is verdeeld in drie domeinen: Bestuur en Dienstverlening, Ruimte en Samenleving. Per domein is uitgewerkt wat we dit eerste jaar van deze bestuursperiode gaan doen, hoe we dat gaan doen en wat het gaat kosten.