Wat doet de gemeenteraad?

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De leden van de gemeenteraad zijn gekozen inwoners. Samen met het college van burgemeesters en wethouders vormen zij het bestuur van de gemeente. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat over het bouwen van een nieuwe sporthal, de gemeentelijke belastingen of het vaststellen van een bestemmingsplan, de gemeenteraad moet hier eerst een besluit over nemen.

De voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester E.A. van Zuijlen. Hij heeft géén stemrecht.

De gemeenteraad stelt het beleid vast, controleert het college van burgemeester en wethouders, en vertegenwoordigt de inwoners van Enkhuizen. Om deze rollen goed uit te kunnen voeren heeft de raad een aantal middelen dat hij kan inzetten. De bekendste hiervan zijn moties en amendementen. In het Reglement van orde vindt u een volledig overzicht van alle mogelijkheden.

De raad vertegenwoordigd u als inwoner van Enkhuizen

De raadsleden zorgen ervoor dat uw stem doorklinkt in het gemeentehuis. Zij moeten dus goed weten wat er leeft. De raadsleden zoeken daarom actief contact met de inwoners van de gemeente. 

Raadslid zijn is geen baan. Naast hun raadswerk hebben de raadsleden vaak gewoon werk. Zo staan raadsleden midden in de samenleving.

De raad bepaalt het beleid

De raad stelt kaders. Kaders stellen betekent dat de raad de grote lijnen van het beleid van de gemeente bepaalt. De raad geeft via de begroting aan wat het mag kosten. De raad kan het college van B & W richtlijnen meegeven, voordat het college ergens mee aan de slag gaat.

De verordeningen en beleidsregels van de gemeente zijn door de gemeenteraad vastgesteld en bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden.

De gemeente publiceert alle lokale wet- en regelgeving op Overheid.nl. U kunt ook gebruikmaken van de zoekdienst om gemakkelijk op postcode de lokale wet- en regelgeving te vinden.

De raad controleert het college van Burgemeester en Wethouders

De raad heeft ook een belangrijke controlerende taak. Het college van B & W bereidt het beleid voor en voert het uit, maar de raad houdt de vinger aan de pols. De raad beoordeelt of het college van B & W het beleid uitvoert in overeenkomst met de wensen van de raad.

Raadsvergaderingen

De openbare raadsvergaderingen zijn meestal op de laatste dinsdag van de maand om 20:00 uur in de raadzaal van het stadhuis te Enkhuizen. Tijdens deze raadsvergaderingen wordt het debat gevoerd en besluit de raad over de voorstellen van het college.

Coalitieakkoord

Enkhuizen Vooruit!, de SP en het CDA hebben een coalitieakkoord opgesteld. Nieuw Enkhuizen heeft zich ook als coalitiepartner aangesloten om zo een stabiele en daadkrachtige coalitie te vormen.

Het coalitieakkoord vormt de basis voor het college uitvoeringsprogramma (CUP).