Samenstelling college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris, die leiding geeft aan de ambtelijke organisatie.

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het hoogste orgaan: het algemeen bestuur. De gemeenteraad is gekozen door de inwoners van Enkhuizen. De burgemeester is voorzitter van de raad en voorzitter van het college.

Het college van Enkhuizen bestaat uit de burgemeester en 3 wethouders. In Enkhuizen zijn 9 verschillende politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

College BenW Enkhuizen 2024 poserend op de stoep voor de ingang van het raadhuis
Gemeentesecretaris Rob van Reijswoud, wethouder Jan Franx, burgemeester Eduard van Zuijlen, wethouder Win Bijman en wethouder Wim Hoogervorst (v.l.n.r.).

Collegeleden

Eduard van Zuijlen

Burgemeester

Jan Franx

Wethouder en 1e locoburgemeester

Wim Hoogervorst

Wethouder en 3e locoburgemeester

Win Bijman

Wethouder en 2e locoburgemeester

Gemeentesecretaris

Rob van Reijswoud

Gemeentesecretaris

De burgemeester en wethouders van Enkhuizen hebben geen dienstauto. Als de collegeleden een afspraak hebben met derden, dan wordt dit waar mogelijk in het stadhuis gedaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten die al in het stadhuis aanwezig zijn.

Overzicht vergoedingen 2022                   

  • burgemeester E.A. van Zuijlen ontving in 2022 per maand een ambtstoelage van € 416,55
  • wethouders W.P.J. Bijman, J. Franx en W. Hoogervorst ontvingen een onkostenvergoeding van € 383,23 per maand vanaf 31 mei 2022
  • voormalig wethouder E. Heutink-Wenderich ontving een onkostenvergoeding van € 383,23 per maand tot 30 mei 2022
  • voormalig wethouder T.G.C. Luyckx ontving een onkostenvergoeding van € 383,23 per maand tot 1 juni 2022

Declaraties over 2022 van burgemeester E.A. van Zuijlen

DienstreizenOpenbaar vervoerTotaal
€ 1462,36€ 0,00€ 1462,36

Declaraties over 2022 wethouders van gemeente Enkhuizen

WethouderDienstreizenParkeerkostenOpenbaar vervoerTotaal
W.P.J. Bijman€ 616,18€ 0,00€ 0,00€ 616,18
J. Franx€ 110,18€ 0,00€ 0,00€ 110,18
W. Hoogervorst€ 394,86€ 0,00€ 0,00€ 394,86
E. Heutink-Wenderich€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
T.G.C. Luyckx€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00

Forensenvergoeding 2022 wethouders van de gemeente Enkhuizen

WethoudersPer jaarTotaal
W.P.J. Bijman€ 1.351,-€ 1.351,-
J. Franx€ 0,00€ 0,00
W. Hoogervorst€ 0,00€ 0,00
E. Heutink-Wenderich€ 0,00€ 0,00
T.G.C. Luyckx€ 0,00€ 0,00
  • W.P.J. Bijman, J. Franx en W. Hoogervorst zijn in 2022 wethouder vanaf 31 mei 2022
  • E. Heutink-Wenderich was in 2022 wethouder van 1 januari tot 30 mei 2022
  • T.G.C. Luyckx was in 2022 wethouder van 1 januari tot 1 juni 2022