Samenstelling college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris, die leiding geeft aan de ambtelijke organisatie.

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het hoogste orgaan: het algemeen bestuur. De gemeenteraad is gekozen door de inwoners van Enkhuizen. De burgemeester is voorzitter van de raad en voorzitter van het college.

Het college van Enkhuizen bestaat uit de burgemeester en 3 wethouders. In Enkhuizen zijn 9 verschillende politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

College B&W Enkhuizen
Wethouder Wim Hoogervorst, wethouder Win Bijman, burgemeester Eduard van Zuijlen, wethouder Jan Franx en gemeentesecretaris Nanda Hellingman-Kuiper (v.l.n.r.)

Collegeleden

Eduard van Zuijlen

Burgemeester

Jan Franx

Wethouder en 1e locoburgemeester

Wim Hoogervorst

Wethouder en 3e locoburgemeester

Win Bijman

Wethouder en 2e locoburgemeester

Gemeentesecretaris

Nanda Hellingman-Kuiper

Gemeentesecretaris