Samenstelling college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris, die leiding geeft aan de ambtelijke organisatie.

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het hoogste orgaan: het algemeen bestuur. De gemeenteraad is gekozen door de inwoners van Enkhuizen. De burgemeester is voorzitter van de raad en voorzitter van het college.

Het college van Enkhuizen bestaat uit de burgemeester en 2 wethouders. In Enkhuizen zijn 9 verschillende politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Collegeleden

Gemeentesecretaris

Nico van den Bergh

Gemeentesecretaris a.i.