Terug naar de vorige pagina

Wim Hoogervorst

Wethouder en 3e locoburgemeester

E-mailadres bestuurssecretariaat

wilma.vreeker@sed-wf.nl

Taken

 • derde locoburgemeester
 • wijkwethouder voor Binnenstad en Westeinde 
 • Wmo
 • jeugdzorg
 • Participatiewet
 • gezondheid
 • bibliotheek
 • preventie
 • financiën belastingenk
 • kunst en cultuur
 • subsidiebeleid
 • dierenwelzijn
 • wijkvisies

Projecten

 • Hertenkamp
 • onderzoek integratie welzijnswerk, Stichting Iedereen Telt Mee en Wmo

Nevenfuncties

 • voorzitter SP afdeling West-Friesland