Betalingsmogelijkheden

Er zijn verschillende betalingsmogelijkheden voor uw gemeentelijke belastingen.

 • via automatische incasso
 • via een betalingsregeling
 • via een QR code

Het rekeningnummer waar u naar overmaakt is: IBAN: NL20 BNGH 0285 1039 46

Let op: vermeld altijd het aanslagnummer

 • automatisch gemeentelijke belastingen betalen in 10 maandelijkse termijnen
 • meteen aanvragen met DigiD
 • rekeningnummer wijzigen met DigiD
 • geen DigiD? Vraag dan telefonisch een machtigingskaart aan

U kunt automatisch betalen aanvragen, wijzigingen of stopzetten door in te loggen met DigiD. Of bel (0228) 360 100 en vraag een machtigingskaart aan.

Als u ons eerder een machtiging heeft gegeven, blijft die geldig totdat u deze weer opzegt. U hoeft niet ieder jaar opnieuw een machtiging aan te vragen. Daarnaast kan alleen de persoon een machtiging aanvragen van wie de naam op de aanslag staat.

Welke soorten belasting kunnen met een automatische incasso worden betaald?

U kunt een machtiging voor automatische incasso afgeven voor:

 • onroerendezaakbelasting (OZB)
 • afvalstoffenheffing
 • rioolheffing
 • reinigingsrecht

Meer informatie

Bij automatische incasso schrijven wij de belasting in 10 maandelijkse termijnen af. De eerste termijn wordt 1 maand na de dagtekening van de aanslag op de laatste dag van de maand van uw rekening afgeschreven. Tenzij dit valt in het weekend. In dat geval wordt het de laatste werkdag van de maand geïncasseerd.

Incasso stopzetten?

U kunt de incasso op elk gewenst moment stopzetten. U moet dan wel het eventueel nog resterende bedrag betalen. U stopt de incasso met DigiD, klik op de knop hierboven. Of stuur de rode (intrekken) machtigingskaart op, aan te vragen bij het Klant contact centrum op telefoon (0228) 360 100

U kunt automatisch betalen aanvragen, wijzigingen of stopzetten door in te loggen met DigiD. Of bel (0228) 360 100 en vraag een machtigingskaart aan.

 
 

Wilt u een betalingsregeling aanvragen dan kunt u dit doen door in te loggen met DigiD. Indien u geen toegang heeft tot DigiD of E-herkenning, kunt u het formulier ook opvragen bij het Klantcontactcentrum via (0228) 360 100.

De QR code staat op uw aanslag. Met de QR code op uw aanslag kunt u makkelijk en snel betalen via IDEAL. Betalen via de QR-code is tevens volkomen veilig.

U kunt de incasso op elk gewenst moment stopzetten. U moet dan wel het eventueel nog resterende bedrag betalen. U stopt de incasso met DigiD:  automatisch betalen aanvragen, wijzigingen of stopzetten

Of stuur de rode (intrekken) machtigingskaart op, aan te vragen bij het Klantcontactcentrum op via telefoonnummer: (0228) 360 100.