E-mailadres bestuurssecretariaat

j.vanlienen@enkhuizen.nl

Taken

 • bestuur 
 • externe relaties 
 • openbare orde en veiligheid 
 • erfgoed 
 • juridische zaken 
 • bezwaar en beroep (commissie)   
 • burgerparticipatie 
 • Pact van Westfriesland
 • K80

Nevenfuncties

 • bestuursvoorzitter Stichting Academie van Franeker (onbezoldigd)
 • voorzitter van de lokale commissie KNRM (onbezoldigd)
 • lid Comité van Aanbeveling Westerkerk Enkhuizen (onbezoldigd)