Meteen melden

Meteen melden

Bijvoorbeeld

  • een kapot wegdek of losliggende stoeptegel
  • overlast door bomen of ander openbaar groen, zoals overhangende of losse takken en uitstekende wortels
  • niet werkende straatverlichting
  • zwerfvuil, hondenpoep
  • kapot verkeersbord of -paaltje
  • verstopte put of riool.  Buiten kantoortijd? zie Rioolproblemen
  • achterstallig onderhoud van het openbaar groen
  • kapotte speeltoestellen

Hoe lang duurt het

Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

Telefonisch melden

U kunt ons ook bellen. Telefoon (0228) 360 100

Wij zijn telefonisch bereikbaar op:

  • maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur

Buiten kantoortijd, geen spoed? Bel de politie op 0900-8844

Bij calamiteiten belt u 112

 

Wie is er verantwoordelijk?

Twijfelt u over de verantwoordelijke voor een bepaalde weg of straat? Op de website van Rijkswaterstaat kunt u precies zien wie er verantwoordelijk is:

Naar de website van Rijkswaterstaat