Ontwerp-aanwijzingsbesluit voor onder- en bovengrondse verzamelcontainers voor gft en etensresten

De vuilniszakken moet verdwijnen uit het straatbeeld van Enkhuizen. Dat staat in het Afvalbeleidsplan. Daarom willen de gemeente Enkhuizen en HVC in de binnenstad ondergrondse verzamelcontainers plaatsen. In de ondergrondse verzamelcontainers wordt het restafval én plastic-, blik- en drinkpakken (pbd) verzameld. Het restafval en pbd wordt na inzameling gescheiden, u hoeft uw pbd dus straks niet meer los aan te bieden.

Om het pbd en het restafval goed te kunnen scheiden is het belangrijk dat er geen groente-, fruit- en tuinafval (gft) en etensresten tussen het afval zit. Daarom komen er ook bovengrondse verzamelcontainers voor gft en etensresten. Deze worden niet alleen in de binnenstad geplaatst, maar overal waar gebruik gemaakt wordt van ondergrondse verzamelcontainers.

Locaties op kaart

Voor het gebruik van de nieuwe inzamelvoorzieningen krijgt elk adres in Enkhuizen een inzamel-locatie toegewezen. Alle locaties staan op een online kaart. De procedure die gevolgd wordt bij de plaatsing van de inzamelmiddelen is eind vorig jaar vastgesteld door het college van B en W en vindt u op overheid.nl.

Bewonersavond

Heeft u nog vragen of wilt u het locatieplan persoonlijk met ons bespreken? Dan nodigen wij u van harte uit op de bewonersavond. Deze vindt plaats op 16 april van 19.00 tot 21.00 uur in de brandweerkazerne Enkhuizen (Gerard Brandtweg 3). Aanmelden kan via e-mail: afval@sed-wf.nl.

Ontwerp-aanwijzingsbesluit

Alle documenten die horen bij ontwerp-aanwijzingsbesluit staan op deze pagina. Daarnaast zijn alle documenten in te zien op het stadskantoor van Enkhuizen. Als u die daar wilt bekijken, maak dan eerst een afspraak.

Zienswijze indienen

Zienswijzen kunnen ingediend worden door inwoners die van de gemeente een brief hebben ontvangen. Bent u het niet eens met dit ontwerp-aanwijzingsbesluit? Dan kunt u een zienswijze indienen. Een zienswijze is een reactie op een voorgenomen besluit. U kunt vanaf 27 maart 2024 een zienswijze indienen op het ontwerp-aanwijzingsbesluit. Uw zienswijze moet binnen 6 weken in ons bezit zijn, dus uiterlijk op 7 mei 2024.

U kunt alleen op één van deze 3 manieren uw zienswijze indienen:

  • via het digitaal formulier, met gebruik van DigiD
  • stuur uw zienswijze in een brief per post naar de gemeente Enkhuizen, Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel
  • mondeling, neem daarvoor contact op met de gemeente voor het maken van een afspraak
  • een zienswijze betreffende de ondergrondse restafvalcontainer kunt u indienen onder vermelding van 322497-EHN19
  • een zienswijze met betrekking tot de bovengrondse containers (GFE cocons) kunt u indienen onder vermelding van het kenmerk 322497, gevolgd door de betreffende code (GFE-EHN77, GFE-EHN78 en GFE-EHN58).

Uw zienswijze moet de volgende informatie bevatten: uw naam, adres en telefoonnummer, de dagtekening, de locatiecode waarop uw zienswijze betrekking heeft, uw zienswijze met bijbehorende motivatie en uw eventuele alternatief, ons briefkenmerk en uw handtekening.

Na afloop van de reactieperiode worden de zienswijzen in behandeling genomen. Deze worden in overweging genomen bij de totstandkoming van het definitieve aanwijzingsbesluit, waarin de locatie van de container(s) wordt vastgesteld. U wordt dan per brief geïnformeerd over het definitieve aanwijzingsbesluit.

Wij houden u op de hoogte

Alleen bewoners die een zienswijze insturen ontvangen hierop een reactie en het definitieve besluit. Alle bewoners ontvangen een nieuwe brief met meer informatie wanneer de containers in gebruik genomen worden. De planning is om de containers deze zomer te plaatsen en in gebruik te nemen.

Informatie

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0228 of een e-mail sturen naar afval@sed-wf.nl.