Het Enkhuizerzand

Een nieuw openbaar gebied voor alle inwoners. Met een groot strand, een park met vakantiewoningen en een nieuwe locatie voor de camping. Dat is het nieuwe Enkhuizerzand.

Wat gebeurt er met recreatiegebied het Enkhuizerzand?

De ontwikkeling van het Enkhuizerzand bestaat uit het realiseren van:

  • een breed openbaar strand met een lengte van circa 1.250 meter inclusief ligweides
  • fietspaden en een opwaardering van groen en wegen
  • voldoende parkeerplaatsen
  • huisvesting en een uitkijkpost voor de reddingsbrigade
  • een park met vakantiewoningen bestemd voor verhuur, in passende Enkhuizerstijl
  • een nieuwe seizoen camping, gecombineerd met een passantencamping
  • een zeilschool met groepsaccommodatie

Wanneer vindt de uitvoering van de plannen plaats?

De camping

De camping is eind 2019-begin 2020 verhuisd naar de nieuwe locatie aan de noordzijde van het gebied. Deze camping biedt plaats aan circa 100 seizoen plaatsen, 50 toeristenplaatsen en 50 camperplaatsen. Naast de nieuwe camping wordt ook de mogelijkheid voor de ontwikkeling van een zeilschool mogelijk gemaakt.

Tekening van kleine personenauto met caravan

Het vakantiepark

Tot slot volgt de bouw van het vakantiepark. Ontwikkelaar OREZ gaat om de tafel met belanghebbenden zodat zij invloed hebben op de definitieve uitvoering. De kaders in het beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan zijn bindend: er wordt dus niet hoger, meer of anders gebouwd. Er worden op het vakantiepark ook diverse wandelroutes aangelegd die openbaar toegankelijk zijn.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

De eerdere besluiten voor de plannen met betrekking tot het Enkhuizerzand zijn vanaf 2009 genomen door de gemeenteraad. Nu wordt door het college het voorstel ingebracht om het bestemmingsplan vast te stellen. Dit bestemmingsplan is voor iedereen ter inzage gelegd. Vervolgens kon iedereen hierop reageren.

Het college heeft hierop 73 zogenaamde zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn allemaal zorgvuldig bestudeerd en beoordeeld. Naar aanleiding hiervan stelt het college van Burgemeester en Wethouders voor het plan aan te passen. Dit aangepaste voorstel gaat uit van de eerder vastgestelde grenzen van het vlekkenplan. Dit betekent dat onder andere het eerdere vestingmodel niet meer wordt uitgevoerd.

Het voorstel is natuurlijk afgestemd met projectontwikkelaar OREZ. Met OREZ is afgesproken dat voordat er een schep de grond in gaat men eerst om de tafel gaan met belanghebbenden zodat zij invloed hebben op de definitieve uitvoering.

Tekening die participatie verbeeldt

Een andere belangrijke wijziging op het bestemmingsplan is de aanpassing van de hoogte van de vakantiewoningen. De vakantiewoningen naast het Zuiderzeemuseum worden in plaats van 9 meter niet hoger dan 7 meter. Langs het IJsselmeer worden de vakantiewoningen zelfs niet hoger dan 6 meter.

Op 29 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Enkhuizen het bestemmingsplan voor Enkhuizerzand ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.

Participatietraject

Projectontwikkelaar OREZ heeft vervolgens inwoners en belanghebbende partijen uitgenodigd voor deelname aan een participatietraject over het Enkhuizerzand. Dit traject is gericht op het ontwikkelen van een recreatiegebied Enkhuizerzand inclusief een vakantiepark voor Droomparken. Begin 2020 zijn enkele bijeenkomsten geweest.

Wilt u meer weten?

In deze animatie leggen wij u kort uit wat er tot nu toe is gebeurd:

Heeft u nog vragen? Stuur uw vraag dan per e-mail naar enkhuizerzand@enkhuizen.nl