Raadscommissies

Enkhuizen heeft 2 raadscommissies. Zij bereiden de besluitvorming voor de gemeenteraad voor en adviseert hierover. Ook overleggen zij met het college van B&W.  De commissies vergaderen eens per maand in het openbaar.

  • Commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Samenleving (BOFS)
  • Commissie Grondgebied

Daarnaast is er nog de Rekenkamercommissie (samen met Stede Broec en Drechterland)

Rekenkamercommissie

Alle raads- en commissiestukken en de vergaderdata staan in de

Agenda