Raadscommissies

  • in Enkhuizen zijn er 2 raadscommissies
  • zij bereiden de besluitvorming voor de gemeenteraad voor en geven advies over de voorstellen
  • de commissievergaderingen zijn maandelijks op het gemeentehuis
  • in het vergaderschema staat wanneer de commissies vergaderen en wat er op de agenda staat

De twee commissies behandelen de volgende onderwerpen

  • Commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Samenleving (BOFS)
  • Commissie Grondgebied

Alle raads- en commissiestukken en de vergaderdata staan in de

Agenda

Daarnaast is er nog de Rekenkamercommissie (samen met Stede Broec en Drechterland)

Rekenkamercommissie